Yhteystietojen luovutuskielto

Yhteystietoja ei luovuteta Väestörekisterikeskuksen Osoitepalvelussa tai muissa vastaavissa osoite- ja yhteystietopalveluissa, joissa hyödynnetään väestötietojärjestelmän tietoja.

Niille henkilöille, joilla oli ennen vuotta 2013 voimassa ns. osoitepalvelukielto, on automaattisesti rekisteröity yhteystietojen luovutuskielto ja asiakasrekisterin päivityskielto, joiden yhteinen vaikutus vastaa vanhan osoitepalvelukiellon vaikutusta. Mikäli halutaan käyttää vain jompaakumpaa kielloista, voi tarpeettoman kiellon poistaa Tarkasta tietosi! –palvelussa tai ilmoittamalla asiasta maistraattiin.