Väestörekisterikeskus WWF:n Green Office -verkostossa

Green Office logoVäestörekisterikeskus edistää osana Green Office -verkostoa ympäristöystävällisiä valintoja omassa toiminnassaan. Virasto sai WWF:n Green Office -merkin käyttöönsä helmikuussa 2010. Sen myötä Väestörekisterikeskus kiinnittää entistä tarkemmin huomiota toimistoissa ympäristöä kuormittaviin toimintatapoihin.

Ympäristöystävällisten valintojen ohjaamiseksi Väestörekisterikeskus on laatinut käyttöönsä WWF:n ohjeiden mukaisen ympäristöohjelman. Sen päämääränä on toimistotyöstä ja -toiminnoista aiheutuvan ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen kulutuksen jatkuva vähentäminen. Yhteistyöllä WWF:n kanssa Väestörekisterikeskus pyrkii vaikuttamaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Väestörekisterikeskuksen ympäristöohjelman tavoitteet ovat:

  • vähentää paperin kulutusta
  • vähentää sähkön kulutusta
  • vähentää sekajätteen määrää sekä tehostaa jätteiden lajittelua
  • lisätä ympäristötietoisuutta.

Ympäristöohjelman tavoitteiden ohella virasto edistää aktiivisesti painotuotteiden sähköistämistä sekä pyrkii painotuotteiden ja viranomaislomakkeiden painatuksessa syntyvien päästöjen vähentämiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Lisätietoja Väestörekisterikeskuksen painotuotteiden ympäristöystävällisyydestä: Lönnberg Painot Oy.

Green Office Green Office -verkosto WWF ympäristöohjelma ympäristöystävällinen

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta muualla