Palvelun tilaaminen ja käyttöönotto

Rajapinnan käyttöönotto edellyttää Väestörekisterikeskuksen organisaatiolle myöntämää tietolupaa ja organisaation sitoutumista luvan ehtoihin. Kunnille ja kuntayhtymille on myönnetty valmiiksi tietolupa palveluun.

Tutustu ennen palvelun tilaamista tietojen käytön edellytyksiin.

Tietoluvassa on määritelty luvansaajalle myönnetyt tietoryhmät, tietojen käyttötarkoitus sekä muut tarpeelliset ehdot.

Tietoluvan hakeminen verkkoasioinnissa

  • Tietolupaa haetaan Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa.
  • Lisätietoja verkkoasioinnista ja yleisiä ohjeita rekisteröitymisestä sekä käytön aloittamisesta löydät täältä
  • Hakemuksessa on ilmoitettava haettavien tietojen käyttötarkoitus ja hakemuksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta sekä perustelut haettujen tietoryhmien osalta.
  • Tietoluvan hakemisen yhteydessä organisaation on tarvittaessa annettava myös erillinen tietoturvaselvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta.
  • Tietolupahakemuksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta. Käsittelyaika sisältää hakemuksen täydennyspyynnöt, neuvottelut ja teknisen järjestelmän arvioinnin.

Neuvonta tietolupaprosessissa

Voit ottaa yhteyttä VTJ-rajapinnan asiantuntijoihin, jos sinulla on kysymyksiä hakuprosessiin ja tietojen luovutukseen liittyen.

Palvelun käyttöönotto ja muutoksista ilmoittaminen

  • VTJ-rajapinnan tiedot luovutetaan valtion ja kuntien viranomaisille palveluväylän kautta. Oikeutta käyttää palveluväylää haetaan Suomi.fi-palveluista
  • Ennen palvelun käyttöönottoa luvan saajan tulee hyväksyä tietoluvan ehdot ja sitoutua noudattamaan niitä.
  • Palvelun testauksen voi aloittaa tietoluvan myöntämisen jälkeen.
  • Muutoksista tietojen käyttäjäorganisaatiossa tai sen toiminnassa, tietojen käyttötarkoituksessa tai tietojen käsittelyn teknisessä toteutuksessa on ilmoitettava viipymättä Väestörekisterikeskukselle.

 

Lisätietoja palvelun teknisestä toteutuksesta ja palvelun käytöstä.