VTJ-rajapinta kunnille ja kuntayhtymille

Väestörekisterikeskus on myöntänyt kunnille ja kuntayhtymille tietoluvan VTJ-rajapintaan.

Kuntien ja kuntayhtymien ei erikseen tarvitse hakea tietolupaa, vaan valmiiseen kattolupaan tehdään tilaus Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissaTilauksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen suojauksesta ja käytöstä.

Tietoluvassa on valmiina useita eri tuotteita, joista kunta tai kuntayhtymä voi valita itsellensä sopivat. Tuotekuvauksien alussa on kuvattu, millaisissa käyttötarkoituksissa kutakin tuotetta voi käyttää ja voiko tuotetta käyttää sähköisessä asioinnissa.

Tietolupa ja tuotekuvaukset on nähtävissä sivun oikeassa reunassa. 

Suomi.fi-palveluväylä

VTJ-rajapinta edellyttää viranomaisilta Suomi.fi-palveluväylän käyttöä. Oikeutta käyttää palveluväylää haetaan Suomi.fi-palveluista

Palveluväylän käyttöönotto-ohje

Käyttölupahakemus

Palvelun hinnoittelu

VTJ-rajapinnan käyttö on maksutonta kunnan, kuntayhtymien ja valtion viranomaisille, mutta käyttöönottomaksu 560 € veloitetaan kaikilta.