VTJ-rajapinnan raamiluvat

Väestörekisterikeskus tuottaa ja tarjoaa VTJ-rajapinta-palvelua.

VTJ-rajapinnan voit hankkia suoraan VRK:lta tai tiedustella VTJ-rajapintaan pohjautuvia tietopalveluja yrityksiltä, joille VRK on myöntänyt raamiluvan. Näitä organisaatioita kutsutaan raamiluvansaajiksi.

Raamiluvissa Väestörekisterikeskus on antanut raamiluvansaajalle oikeuden välittää väestötietojärjestelmän tietoja yksittäisin kyselyin tietoluvassa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan, joka hakee väestötietojärjestelmän tietoja raamiluvansaajan palvelun kautta, tulee sitoutua Väestörekisterikeskuksen myöntämään tietolupaan raamilupamenettelyn kautta. Raamiluvansaajat neuvovat ja käynnistävät lupaprosessin Väestörekisterikeskukselle.

Tarkemmat kuvaukset raamiluvansaajan tarjoamasta palvelusta, välitettävistä tiedoista ja tietojen käyttötarkoituksista saatte ottamalla yhteyttä kyseiseen organisaatioon. Alla olevassa organisaatiolistauksessa on listattu organisaatiot, jotka tällä hetkellä tarjoavat palveluissaan väestötietojärjestelmän tietoja. Listauksessa on kerrottu, välittääkö organisaatio asiakkailleen henkilötietoja, rakennustietoja tai isännöintitarkoituksiin tarkoitettua asukaskyselypalvelua.

Väestörekisterikeskuksen raamiluvansaajat:

Alma Talent Oy

 • Asukaskysely
 • Rakennustietoja
 • Henkilötietoja

Atostek Oy

 • Henkilötietoja

Bisnode Finland Oy

 • Henkilötietoja

Digia Finland Oy

 • Henkilötietoja

HeadPower Oy

 • Henkilötietoja

Intrum Justitia Oy

 • Henkilötietoja

Lowell Suomi Oy

 • Henkilötietoja

Samlink Oy

 • Henkilötietoja

Suomen Asiakastieto Oy

 • Asukaskysely
 • Rakennustietoja
 • Henkilötietoja

Svea Ekonomi Ab Filial i Finland

 • Henkilötietoja

Vaana Oy

 • Henkilötietoja