Varmenteet ja kortit organisaatioille

Väestörekisterikeskus myöntää organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet.

Organisaation työntekijä voi tunnistautua toimikortilla julkishallinnon asiointipalveluihin kuten esimerkiksi Verohallinnon Kansalliseen tulorekisteriin tai Kelan palveluihin. Toimikortteja käytetään myös työasemiin kirjautumisessa ja tietojärjestelmiin tunnistautumisessa. Niillä todennetaan tietoverkkojen käyttäjät ja heidän käyttövaltuutensa, salataan sähköposteja ja dokumentteja sekä tehdään laissa määritelty kiistämätön sähköinen allekirjoitus. Toimikortteihin on saatavissa etäluettava kulunvalvontateknologia (RFID).

Toimikortteja ovat:

  1. organisaatiokortti
  2. varakortti
  3. testikortti

Varakortti on tarkoitettu kadonneen tai rikkoutuneen toimikortin tilalle. Testikortti soveltuu teknisten toiminnallisuuksien testaamiseen.

Lisäksi Väestörekisterikeskus tuottaa organisaatioiden käyttöön myös palvelinvarmenteet ja sähköpostivarmenteet.

Toimikortin hankkiminen

Toimikorttien tilaamiseksi tarvitaan sopimus Väestörekisterikeskuksen kanssa.

  1. Tee sopimus varmennekorteista Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa.
  2. Sovi lyhyt koulutusaika korttien tilaamiseksi sähköpostilla, kun ensin olet vastaanottanut Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti. Koulutus järjestetään etäkoulutuksena Skypen välityksellä.

Huomaa, että jos vuosittainen korttien tilausmäärä on alle 10 kappaletta, voidaan korttihakemukset tehdä paperilomakkeella, jonka asiakas saa käyttöönsä koulutuksen jälkeen.

Jos tilausmäärä on yli 10 kpl, niin tilaamiseen käytetään Vartti-järjestelmää, jonka asiakas saa käyttöönsä koulutuksen jälkeen. Vartti on selainkäyttöinen sovellus, jolla tilataan ja hallinnoidaan kortteja ja niillä olevia varmenteita koko niiden elinkaaren ajan.

Sopimusten liitteet löytyvät alla olevasta kirjastosta.

Varmennepolitiikat sisältävät kuvaukset Väestörekisterikeskuksen menettelytavoista ja toimintaperiaatteista varmenteita myönnettäessä. Varmennepolitiikka-asiakirjoja ovat varmennepolitiikka, varmennuskäytäntö ja varmennekuvaus.