Varmenteet ja kortit organisaatioille

Väestörekisterikeskus myöntää organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet.

Organisaation työntekijä voi tunnistautua toimikortilla julkishallinnon asiointipalveluihin kuten esimerkiksi Verohallinnon Kansalliseen tulorekisteriin tai Kelan palveluihin. Toimikortteja käytetään myös työasemiin kirjautumisessa ja tietojärjestelmiin tunnistautumisessa. Niillä todennetaan tietoverkkojen käyttäjät ja heidän käyttövaltuutensa, salataan sähköposteja ja dokumentteja sekä tehdään laissa määritelty kiistämätön sähköinen allekirjoitus. Toimikortteihin on saatavissa etäluettava kulunvalvontateknologia (RFID).

Toimikortteja ovat:

  1. organisaatiokortti
  2. varakortti
  3. testikortti

Varakortti on tarkoitettu kadonneen tai rikkoutuneen toimikortin tilalle. Testikortti soveltuu teknisten toiminnallisuuksien testaamiseen.

Lisäksi Väestörekisterikeskus tuottaa organisaatioiden käyttöön myös palvelinvarmenteet ja sähköpostivarmenteet.

Toimikortin hankkiminen

Toimikorttien tilaaminen edellyttää sopimusta Väestörekisterikeskuksen kanssa sekä verkkokoulutuksen käymistä.

  1. Tee sopimus varmennekorteista Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa. Kun olet saanut Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä, voit suorittaa verkkokoulutuksen.
  2. Suorita verkkokoulutus avoinOppiva.fi-sivustolla. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti. (Kirjautusmisohje verkkokoulutukseen. Lisätietoa ja ohjeita voit tarvittaessa kysyä sähköpostilla.)

Huomaa, että jos vuosittainen korttien tilausmäärä on alle 20 kappaletta, voidaan korttihakemukset tehdä paperilomakkeella, jonka asiakas saa käyttöönsä koulutuksen jälkeen.

Jos tilausmäärä on yli 20 kpl, niin tilaamiseen käytetään Vartti-järjestelmää, jonka asiakas saa käyttöönsä koulutuksen jälkeen. Vartti on selainkäyttöinen sovellus, jolla tilataan ja hallinnoidaan kortteja ja niillä olevia varmenteita koko niiden elinkaaren ajan.

Sopimusten liitteet löytyvät alla olevasta kirjastosta.

Varmennepolitiikat sisältävät kuvaukset Väestörekisterikeskuksen menettelytavoista ja toimintaperiaatteista varmenteita myönnettäessä. Varmennepolitiikka-asiakirjoja ovat varmennepolitiikka, varmennuskäytäntö ja varmennekuvaus.

Aiheeseen liittyvää