Varmenteet ja kortit organisaatioille

Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut myöntää organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Toimikortteja ovat organisaatio- ja varakortti. Testikortit soveltuvat erilaisten teknisten toiminnallisuuksien testaamiseen.

Toimikortteja käytetään työasemiin kirjautumisessa ja tietojärjestelmiin tunnustautumisessa. Niillä todennetaan tietoverkkojen käyttäjät ja heidän käyttövaltuutensa, salataan sähköposteja ja dokumentteja sekä tehdään laissa määritelty kiistämätön sähköinen allekirjoitus. Toimikortteihin on saatavissa etäluettava kulunvalvontateknologia (RFID). Varmennepalvelut tuottaa organisaatioiden käyttöön myös palvelin- ja sähköpostivarmenteet.

Vartti-järjestelmällä tuotetaan palvelua organisaatiokorttien ja -varmenteiden sekä varakorttien rekisteröintiä, tilausta, tuottamista ja seurantaa varten. Vartti-järjestelmän käyttäjät tunnistetaan Väestörekisterikeskuksen myöntämillä organisaatiovarmenteilla.

Varmennepolitiikat sisältävät kuvaukset Väestörekisterikeskuksen menettelytavoista ja toimintaperiaatteista varmenteita myönnettäessä. Varmennepolitiikka-asiakirjoja ovat varmennepolitiikka, varmennuskäytäntö ja varmennekuvaus.

Valtionhallinnon, kuntien ja yksityisen sektorin sopimukset

Organisaatiot tarvitsevat toimikorttien tilaamiseksi sopimukset Väestörekisterikeskuksen kanssa. Valtionhallinnon, kuntien ja yksityisen sektorin sopimukset tehdään Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa.

Valtionhallinnon, kuntien ja yksityisen sektorin varmennepalvelujen sopimusten liitteet löytyvät alla olevasta kirjastosta.

Sopimusten liitteet

Tässä kansiossa ei ole asiakirjoja tai mediatiedostoja.
Tässä kansiossa ei ole asiakirjoja tai mediatiedostoja.