Varmenteen hankinta

Väestörekisterikeskus myöntää varmenteita eri käyttötarkoituksille

Kansalaisvarmenne

Henkilökortti on poliisin myöntämä tunnistamisasiakirja, jonka sirulla olevan kansalaisvarmenteen myöntää Väestörekisterikeskus. Kansalaisvarmenne myönnetään Suomen kansalaiselle ja Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalaiselle, joka on merkitty väestötietojärjestelmään ja jonka henkilöllisyys voidaan luotettavasti todeta. Henkilökorttihakemus jätetään poliisille.

Organisaatiovarmenne

Organisaatiovarmenteen ja organisaatiokortin voit tilata Väestörekisterikeskuksen varmennemyynnistä: varmennemyynti(at)vrk.fi.

Palvelinvarmenne yhteisöille

Palvelinvarmennetta haetaan Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa.

Hinta
Palvelinvarmenteen hinta on 300,00 €/vuosi (alv 0%). Hinta on vuosikohtainen ja laskutetaan varmenteen luonnin yhteydessä.

Voimassaoloaika
Palvelinvarmenteen voimassaoloaika voi olla yksi (1) tai kaksi (2) vuotta varmenteen myöntöhetkestä lukien.

Toimitusaika
Palvelinvarmenteen toimitusaika on enintään viisi (5) arkipäivää hyväksuyttävillä tiedoilla olevan hakemuksen saapumisesta VRK:lle. Myönnetty palvelinvarmenne toimitetaan hakijalle tai hänen ilmoittamalleen tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse der- ja pem-tiedostomuodoissa.

Varmenteet

  • Palvelinvarmenne
  • Testi-palvelinvarmenne
  • Järjestelmäallekirjoitusvarmenne

Palvelinvarmenne sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Palvelinvarmennetta haetaan Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa.

Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut tuottaa KanTa-palvelujen käytössä tarvittavat palvelinvarmenteet palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajille.

Voimassaoloaika
Terveydenhuollon palvelinvarmenteen voimassaoloaika voi olla enintään kaksi (2) vuotta varmenteen myöntöhetkestä lukien.

Toimitusaika
Palvelinvarmenteen toimitusaika on enintään viisi (5) arkipäivää hyväksyttävillä tiedoilla olevan hakemuksen saapumisesta VRK:lle. Myönnetty palvelinvarmenne toimitetaan hakijalle tai hänen ilmoittamalleen tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse der- ja pem-tiedostomuodoissa.

Varmenteet

  • Palvelinvarmenne
  • Testi-palvelinvarmenne
  • Järjestelmäallekirjoitusvarmenne
  • Testi-järjestelmäallekirjoitusvarmenne

Sähköpostivarmenne

Sähköpostivarmenne on tarkoitettu organisaatioiden käytössä olevia, usean henkilön toimesta seurattavia, yksittäisiä sähköpostiosoitteita varten. Sähköpostivarmenteen avulla voit vastaanottaa salattuja viestejä ja allekirjoittaa lähtevät viestit.

Voimassaoloaika
Sähköpostivarmenteen voimassaoloaika voi olla yksi (1) tai kaksi (2) vuotta varmenteen myöntöhetkestä lukien.

Palvelinvarmenteen sulkeminen

Palvelinvarmenne on suljettava jos on tiedossa tai epäilys siitä, että varmenteen haltijan yksityinen avain on paljastunut. Varmenne on suljettava myös silloin kun se on tarpeeton tai sen käyttötarkoitus muuttuu. Suljettua varmennetta ei voi palauttaa käyttöön.