Varakortti

Varakorttia käytetään silloin, kun organisaatiokortti  on rikkoutunut tai ei ole muista syistä työntekijällä käytettävissä. Varakortille ladataan online-yhteydellä tilapäisvarmenne, joka sisältää kortinhaltijan tiedot. Tilapäisvarmenteiden tietosisältö vastaa tuotantokäytössä olevien korttien varmenteiden tietosisältöä.

Lisätietoja: varmennemyynti(at)vrk.fi