Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä VAHTI

Väestörekisterikeskus vastaa Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä VAHTIn operatiivisesta toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä.  VAHTI toimii julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavien organisaatioiden yhteistyö-, valmistelu- ja koordinaatioelimenä. Sen laaja-alaiseen toimintaan osallistuu yli 130 johtajaa ja asiantuntijaa yli 60 eri organisaatiosta.

VAHTI edistää julkishallinnon toiminnan digitalisaatiota huolehtimalla tarkoitustenmukaisen turvallisuuden vaatimuskehikon laatimisesta ja ylläpitämisestä. Tähän kuuluvat myös turvallisuuteen liittyvän riskienhallinnan kehittäminen, ICT-toiminnan jatkuvuuteen liittyvien tarkastukset, hyväksynnät ja arvioinnit sekä tieto- ja kyberturvallisuusharjoitustoiminnan edistäminen.

VAHTIn asema on kirjattu voimassa oleviin valtioneuvoston periaatepäätöksiin Suomen kyberturvallisuusstrategiasta 2013 ja valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä 2009. Lisäksi VAHTIlla on keskeinen rooli kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman v. 2017 - 2020 toteuttamisessa.

Lisäksi VAHTI toteuttaa yhteistyössä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) kanssa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpanoa tukevia yhteishankkeita.

VAHTI-toiminnan organisointi: http://vm.fi/vahti-toiminnan-organisointi

VAHTI-ohjeet: https://www.vahtiohje.fi

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä; Toimintasuunnitelma vuosille 2017–2019

JUHTA/VAHTI-tietosuoja-yhteishankkeiden materiaalit

Arjen tietosuoja -koulutukset: http://www.arjentietosuoja.fi

 

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, VAHTI-pääsihteeri, johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku, p. 050 566 2986, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi