Väestötietojärjestelmän tiedoista

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, ja niiden käyttö edellyttää aina Väestörekisterikeskuksen käyttäjäorganisaatiolle myöntämää tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista luvan ehtoihin.

Asiakkaan tulee tutustua myönnetyn tietoluvan ehtoihin ja varmistaa, että väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä noudatetaan tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestörekisterikeskuksen yhteyshenkilöt neuvovat tietojenluovutuksen periaattellisissa ja väestötietojärjestelmän tietosisältöön liittyvissä kysymyksissä.

Rekisterien päivityspalveluiden sekä poiminta- ja analyysipalveluiden tietolupa

Väestörekisterikeskuksen yhteistyökumppanit vastaavat näiden palveluiden luvan hakemisesta valtakirjalla asiakkaan puolesta. Tietolupahakemuksen käsittelyaika on noin viisi päivää. Tietolupapäätöksen jälkeen tietojen tekninen toimitus tapahtuu yhteistyökumppanin toimesta.

VTJkyselyn ja VTJ-rajapinnan tietolupa

Palveluiden käyttöönottoon vaadittavaa tietolupaa haetaan Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa. Tietolupahakemuksessa on ilmoitettava haettavien tietojen käyttötarkoitus ja hakemuksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta.

Kysymykset ja muut yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen [email protected]