Väestötietojärjestelmän ylläpito

Väestötietojärjestelmä on reaaliaikainen rekisteri, josta löytyvät ajantasaiset henkilötiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista henkilöistä. Lisäksi järjestelmässä on tiedot rakennuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä kiinteistöistä. Väestötietojärjestelmä on maamme eniten käytetty perusrekisteri.

Väestötietojärjestelmää ylläpitävät Väestörekisterikeskus, maistraatit ja kunnat. Tietojen rekisteröinti perustuu kuntien, kansalaisten ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin.

Järjestelmän tietoja käytetään koko yhteiskunnan tietohuollossa, esimerkiksi julkishallinnossa, vaalien järjestämisessä, verotuksessa ja oikeushallinnossa sekä tutkimuksessa ja tilastoinnissa. Myös yritykset ja yhteisöt saavat käyttöönsä väestötietojärjestelmän tietoja, koska väestötietojärjestelmään rekisteröidään henkilöiden ja rakennusten yksilöintiä koskevat perustiedot.

Väestötietojärjestelmän tietojen ylläpidosta vastaavat kunnat ja maistraatit, ja tietojen tallentamisesta suuri osa on perinteisesti kuulunut maistraattien tehtäväksi. Tänä päivänä suuri joukko eri tahoja ilmoittaa kuitenkin tietoja suoraan väestötietojärjestelmään. Esimerkiksi sairaalat lähettävät syntymä- ja kuolintietoja suoraan väestötietojärjestelmään ja seurakunnat ilmoittavat kastetun lapsen nimitiedot sähköisesti tiedonsiirtona omasta järjestelmästään. Viranomaisten lisäksi tietoja tulee myös kansalaisilta, yleisin tapa on muuton yhteydessä tehtävä muuttoilmoitus.

Henkilöistä väestötietojärjestelmään tallennetaan muun muassa nimi ja henkilötunnus, osoitetiedot, kansalaisuus ja äidinkieli, perhesuhdetiedot sekä syntymä- ja kuolintiedot. Henkilötiedoista on kerrottu lisää Väestörekisterikeskuksen sivuilla.

Rakennustietojen osalta tiedot ilmoitetaan sähköisesti suoraan kunnasta väestötietojärjestelmään tai kunta lähettää tiedot maistraatille, joka tallentaa tiedot. Rakennuksista rekisteröidään muun muassa rakennustunnus, sijainti, omistaja, pinta-ala, varusteet ja liittymät verkostoihin, käyttötarkoitus sekä valmistumispäivä. Rakennustiedoista on kerrottu lisää Väestörekisterikeskuksen sivuilla.

Kiinteistötiedot puolestaan päivitetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjärjestelmästä (KTJ), ja niitä ovat muun muassa kiinteistötunnus, rekisteröintipäivä ja omistaja.