Väestötietojärjestelmän pysyvä rakennustunnus

Pysyvä rakennustunnus otetiin käyttöön väestötietojärjestelmässä 10.11.2014 alkaen. Tunnus luotiin kerralla kaikille väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterissä oleville rakennuksille.

Tästä alkaen jokainen väestötietojärjestelmään rekisteröitävä uusi rakennus tai hanke on saanut pysyvän rakennustunnuksen. Tähän ei vaikuta se, onko kunta ottanut pysyvän rakennustunnuksen käyttöön omassa toiminnassaan.

Pääsääntöisesti pysyvä rakennustunnus luodaan ainakin rakennusluvan tarvitseville rakennuksille, mutta se luodaan myös toimenpideluvilla tai ilmoitusmenettelyllä rakennetuille rakennuksille.

Tunnus luodaan väestötietojärjestelmässä rakennukselle, jolle kunta on rekisteröinyt:

  • sijaintikoordinaatit
  • postinumeron
  • sijaintikiinteistön kiinteistötunnuksen
  • rakennuksen käyttötarkoituksen
  • lupatunnuksen

Muillekin kuin luvanvaraisille rakennuksille voidaan antaa pysyvä rakennustunnus, jos kunta näin haluaa. Tässä tapauksessa kohteesta on ilmoitettava pakollisena tietona:

  • sijaintikoordinaatit
  • postinumeron
  • sijaintikiinteistön kiinteistötunnus
  • rakennuksen käyttötarkoitus

Pysyvä rakennustunnus yksilöi rakennuksen ja se on pysyvä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tunnus ei siis sisällä muuttuvia tietoja.

Pysyvän rakennustunnuksen muoto on:

  • 10 merkkiä pitkä, sisältää 9 numeerista merkkiä. Alkaa aina 1:llä. Tunnuksen lopussa aakkosnumeerinen (kirjain tai numero) tarkistemerkki. Esim. 100012345A

Tunnusta hyödynnetään rakennuksen ensisijaisena tunnistetietona yhteiskunnassa järjestelmien ja rekisterien välisessä tietojen vaihdossa sekä linkityksessä. Yhteys rakennuksen ja sen voimassa olevan sijaintikiinteistön välillä säilyy jatkossakin. Rakennuksen sijaintikiinteistön kiinteistötunnusta ylläpidetään jatkossa rakennuksen ominaisuustietona.