Väestötietojärjestelmän hyödyntäminen paikkatietopalveluissa

Väestötietojärjestelmän tietoja käytetään laajasti erilaisissa paikkatietopalveluissa: pelastushallinnossa, kaavoitustoiminnassa, ympäristöselvityksissä, tilastotuotannossa, tulva-alueiden riskianalyyseissä, markkinatutkimuksissa, liikepaikkasuunnittelussa, viestintäyhteyksien suunnittelussa ja rakentamisessa, poliisin toiminnassa, liikenteen melun vaikutusalueiden selvityksissä, maan käyttöä kuvaavissa kartoissa, muuttovirtatutkimuksissa jne.

koordinaatti osoite paikkatiedot paikkatieto paikkatietopalvelu paikkatietopalvelut