Väestötietojärjestelmä

Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen sähköinen rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmässä on tiedot myös rakennuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä kiinteistöistä. Väestötietojärjestelmä on maamme eniten käytetty perusrekisteri. 

Väestötietojärjestelmää ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatit sekä osa kunnista. Tietojen rekisteröinti perustuu kansalaisten ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin. Järjestelmän tietoja käytetään koko yhteiskunnan tietohuollossa, esimerkiksi julkishallinnossa, vaalien järjestämisessä, verotuksessa ja oikeushallinnossa sekä tutkimuksessa ja tilastoinnissa. Myös yritykset ja yhteisöt saavat käyttöönsä väestötietojärjestelmän tietoja.

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään henkilöiden ja rakennusten yksilöintiä koskevat perustiedot.

Henkilöistä talletetaan rekisteriin muun muassa

 • nimi
 • henkilötunnus
 • osoitetiedot
 • kansalaisuus
 • äidinkieli
 • perhesuhdetiedot
 • syntymä- ja kuolintiedot

Rakennuksista rekisteröidään muun muassa

 • rakennustunnus
 • sijainti
 • omistaja
 • pinta-ala
 • varusteet
 • liittymät verkostoihin
 • käyttötarkoitus
 • valmistumispäivä

Kiinteistötiedot päivitetään Maanmittauslaitoksen kiinteistöjärjestelmästä, ja niillä on muun muassa kiinteistötunnus, rekisteröintipäivä ja omistaja.

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen väestökirjanpito on korkeatasoista. Väestökirjanpidolla on Suomessa pitkä historia. Väestötietoja on rekisteröity 1530-luvulta lähtien.

Lue lisää tietojen luovuttamisesta ja muusta käsittelystä Tietosuoja-sivulta

Suomen kansalainen Väestörekisterikeskus atk-rekisteri henkilötiedot huoneisto kansalainen kiinteistö maistraatti perusrekisteri rakennus tietohuolto ulkomaalainen vaalit väestökirjanpito väestörekisteri väestötietojärjestelmä