Väestörekisterikeskus työnantajana

Väestörekisterikeskuksen perustehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Lisäksi Väestörekisterikeskus toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria.

Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen sekä niihin perustuvien tuotteiden ja palvelujen ylläpito, kehittäminen ja tarjonta edellyttävät monipuolista ja osaavaa henkilöstöä.

Verrattuna moniin muihin valtion virastoihin Väestörekisterikeskuksen toiminta on huomattavasti riippuvaisempaa siitä, että asiakkaat - niin julkishallinto kuin yksityiset yritykset ja yhteisöt - hankkivat palveluja: asiakkaat ovat olemassaolon edellytys. Asiakkaat ja sidosryhmät ovat antaneet Väestörekisterikeskukselle erinomaista palautetta palvelukuvatutkimuksissa.

Väestörekisterikeskus panostaa asiakaspalvelun tason ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Asiakkaille ja sidosryhmille on muun muassa annettu palvelulupaus.

Väestörekisterikeskus on mukana eri alojen kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

Työtehtävät Väestörekisterikeskuksessa

Väestörekisterikeskuksen työtehtävät ovat mielenkiintoisia, haasteellisia ja itsenäisiä ja tarjoavat näköalapaikan sähköisten palveluiden kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Käytössämme ovat nykyaikaiset ja jatkuvasti kehittyvät työvälineet ja toimimme modernissa työympäristössä. Pidämme monipuolisesti huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista mm. tarjoamalla ergonomiaa tukevat työvälineet, joustavat työajat, mahdollisuuden etätyöskentelyyn, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkalipun, tuetun lounasruokailun sekä kattavat työterveyshuollon palvelut.

Tyypillisiä tehtäviä Väestörekisterikeskuksessa

  • tuotepäällikkö

  • palveluvastaava

  • hankepäällikkö

  • kehityspäällikkö

  • lakimies

  • asiantuntija (esim. tietopalvelujen tai varmenteiden asiantuntija)

  • suunnittelija (esim. tietopalvelusuunnittelija tai varmennejärjestelmäsuunnittelija)