Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Vastuullamme olevien kokonaisuuksien häiriötön ja sujuva toiminta on yhteiskunnalle elintärkeää.

Ylläpidämme ja kehitämme maamme tärkeintä tietovarantoa, väestötietojärjestelmää, ja tarjoamme väestötietojärjestelmään pohjautuvia tietopalveluja viranomaisille sekä yrityksille. Tietojen luovutusta ja käyttöä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian.

Vastaamme varmennetun sähköisen asioinnin tuottamisesta Suomessa. Tuottamamme varmenteet takaavat turvallisen ja sujuvan sähköisen asioinnin ja työskentelyn mm. julkisessa hallinnossa ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.

Tuotamme ja kehitämme Suomi.fi-palveluja kansalaisten, julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön. Palvelujen muodostama kansallinen palveluarkkitehtuurikokonaisuus luo perusedellytykset julkisten sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle ja suomalaisen yhteiskunnan digitalisoinnille.

Väestörekisterikeskus  toimii digituen valtakunnallisena kehittäjänä ja digituen tuottajien tukijana. Digituki on digitaalisen asioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään laitteita, asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti. Digitukea tarjoavat esimerkiksi kirjastot ja Kansalaisneuvonta numerossa 0295 000. 

Vaalitehtävistä vastuullamme ovat mm. äänioikeusrekisterin ja ehdokasrekisterien luominen, äänioikeusilmoitusten toimittaminen ja äänestyspaikkapalvelun tuottaminen.

Edistämme toiminnallamme yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista.

Väestörekisterikeskus toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Viraston toimitilat sijaitsevat Helsingin Sörnäisissä, Kouvolassa sekä Kokkolassa. Väestörekisterikeskuksessa työskentelee yhteensä noin 210 henkilöä.

Henkilöstöstä 57 % on naisia ja 43 % miehiä. Väestörekisterikeskuksen työntekijöistä 68 %:lla on korkeakoulututkinto. Virasto on perustettu vuonna 1969.

Julha Väestörekisterikeskus sähköinen asiointi vaalitehtävät varmennepalvelut väestötietojärjestelmä