FI SV

Namnlagstiftningen ändrar 2019

Den nya lagen om för- och efternamn ersätter den nuvarande namnlagen 1.1.2019. Den nya lagstiftningen medför flera förändringar i hur man väljer för- och efternamn för nyfödda och vid ingående av äktenskap.

I samarbete med justitieministeriet ordnar Befolkningsregistercentralen under senhösten 2018 fortbildning om den nya namnlagstiftningen för magistraterna, församlingarna och andra myndigheter. Man kan delta i fortbildningen också över nätet, och dessutom finns föreläsningarna tillgängliga efteråt.

Om du vill delta i Den nya namnlagstiftningen -fortbildningen i efterhand kan du skicka ett meddelande med rubriken ”Anmälan till Den nya namnlagstiftningen -fortbildningen” till adressen hr.info(at)vrk.fi. Använd endast organisationens e-postadress vid anmälan. Noggrannare information om deltagandet i fortbildningen skickas till alla anmälda och samtidigt beviljas tillträde till föreläsningsvideorna och fortbildningsmaterialet.

Som föreläsare på de finskspråkiga kurserna fungerar Salla Silvola och Joanna Grandell från justitieministeriet samt sakkunniga från Befolkningsregistercentralen. Som föreläsare på den svenskspråkiga kursen fungerar Torbjörn Sandell och Eerika Majamaa samt andra sakkunniga från Befolkningsregistercentralen.

Målsättning

Målet med fortbildningen är att informera deltagarna om den nya namnlagstiftningens innehåll, presentera de nya blanketterna och klargöra för magistraterna, församlingarna och andra intresserade myndigheter vilka ändringar den nya lagstiftningen medför.

Den nya namnlagstiftningen 1

Tid: 15.11.2018 kl. 12.00-16.00
Undervisningssätt: Webbsändning
Målgrupp: Församlingarna och magistraterna samt övriga myndigheter med intresse för tillämpning av namnlagstiftningen.
Språk: finska
Plats: Karleby universitetscenter Chydenius. Du kan också följa med livesändningen i Befolkningsregistercentralens utrymmen i Helsingfors.
Föreläsarna: I Karleby
Anmälan: Anmälan på förhand. Mera information till de anmälda senare. Använd endast organisationens e-postadress vid anmälan. Du kan följa webbsändningen online via internet eller se föreläsningsvideorna i efterhand.

 

Den nya namnlagstiftningen 2

Tid: 21.11.2018 kl. 12.00-16.00
Undervisningssätt: Skype-förbindelse
Målgrupp: I första hand magistraterna men också andras deltagande är möjligt enligt överenskommelse.
Språk: finska
Plats: Befolkningsregistercentralens utrymmen i Helsingfors.
Föreläsarna: I Helsingfors
Anmälan: Anmälan på förhand. Mera information till de anmälda senare. Använd endast organisationens e-postadress vid anmälan. Du kan följa med direktsändningen från tillställningen via Skype.

 

Den nya namnlagstiftningen 3

Tid: 5.12.2018 kl. 12.00-16.00
Undervisningssätt: Webbsändning
Målgrupp: Församlingarna och magistraterna samt övriga myndigheter med intresse för tillämpning av namnlagstiftningen.
Språk: svenska
Plats: Karleby universitetscenter Chydenius. Du kan också följa med livesändningen i Befolkningsregistercentralens utrymmen i Helsingfors.
Föreläsarna: I Karleby
Anmälan: Anmälan på förhand. Mera information till de anmälda senare. Använd endast organisationens e-postadress vid anmälan. Du kan följa webbsändningen online via internet eller se föreläsningsvideorna i efterhand.

 

 

 

Kursprogram, alla tillfällen

12.00–13.45    Praktisk information

Allmänt om den nya namnlagstiftningen

Nyföddas för- och efternamn

Efternamn vid ingående av äktenskap

Presentation av nya blanketter

Frågestund

13.45–14.25    KAFFEPAUS

14.25-16.00     Namnändringar 1: Handläggningsprocessen, magistratens

och namnnämndens roller

Namnändringar 2: Bestämmelser om tillåtna för- och efternamn

Specialsituationer vid bestämmande av för- och efternamn samt internationell privaträtt

Frågestund & avslutning

 

Övrigt

Befolkningsregistercentralen erbjuder deltagarna fortbildningen som webbsändning samt fortbildningspaket på plats. I fortbildningspaketet på plats ingår kursutrymmet samt eftermiddagskaffe. Vi ber er informera oss om specialdieter och matallergier vid anmälan.

 

Tilläggsinformation


Sari-Kaarina Vähämäki, sari-kaarina.vahamaki(at)vrk.fi

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN
Ajourhållningstjänster
Personuppgifter
hr.info(at)vrk.fi

Kirjasto