Ulkomaalaisen rekisteröinti

Saadakseen suomalaisen henkilötunnuksen ulkomaalaisen on pyydettävä rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään. Tietyissä tapauksissa ulkomaalainen saa samalla kotikunnan Suomessa.

Rekisteröintiä pyydetään käymällä henkilökohtaisesti asuinpaikan maistraatissa tai muussa alla mainitussa viranomaisessa.

  • Verotoimistoon rekisteröintipyyntö voidaan jättää, jos henkilötunnus tarvitaan verotuksellisista syistä.
  • Oleskelulupahakemuksen yhteydessä rekisteröintipyyntö voidaan jättää Suomen ulkomaan edustustoon tai Maahanmuuttovirastoon. Maahanmuuttovirastoon rekisteröintipyyntö voidaan lisäksi jättää oleskelukorttihakemuksen tai EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä

Henkilötunnus voidaan nykyään antaa myös ulkomaalaiselle, joka toimii Suomessa diplomaattiasemassa tai Yhdistyneiden Kansakuntien tai muun kansainvälisen järjestön palveluksessa. Tällainen henkilö ei kuitenkaan voi saada kotikuntaa Suomessa.

Lisätietoja rekisteröinnin ja kotikunnan saamisen edellytyksistä sekä rekisteröintiin vaadittavista asiakirjoista löytyy maistraattien sivuilta. Tietoa löytyy myös Verohallinnon ja Maahanmuuttoviraston sivuilta.

 
henkilötunnus kotikunta rekisteröinti ulkomaalainen väestötietojärjestelmä