Digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Väestörekisterikeskuksen tuottamien tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluiden avulla valtionhallinnon virastot saavat käyttöönsä monipuoliset tietoturvakonsultoinnin ja -auditoinnin palvelut. Toimeksianto muodostetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.  

Tietoturvakonsultointia voidaan käyttää muun muassa:

  • tietoturva-auditoinneissa löydettyjen puutteiden korjaamiseen,
  • tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämiseen,
  • palveluiden ja järjestelmien vaatimusten kartoittamiseen,
  • palvelujen ja järjestelmien tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä tietosuojan kehittämiseen ja ylläpitämiseen
  • organisaation toiminnan jatkuvuuden ja häiriötilanteisiin varautumisen kehittämiseksi

Tietoturva-auditoinnilla voidaan selvittää muun muassa:

  • miten organisaation tietojärjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset,
  • miten organisaation tietojärjestelmä on suojattu erilaisia hyökkäyksiä vastaan,
  • miten organisaatio täyttää tietoturvallisuuden, ICT-varautumisen tai tietosuojan vaatimukset

Kenelle?

Tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluita voivat tilata kaikki valtionhallinnon organisaatiot, jotka tarvitsevat tietoturva-auditointi- ja/tai -konsultointityötä organisaation tai sen palveluiden ja järjestelmien tieto- ja kyberturvallisuuden parantamiseen.

Palvelut toteutetaan käyttämällä Suomen johtavia kilpailutettuja tieto- ja kyberturvallisuusalan yrityksiä. Kaikki toimeksiantojen tuottamiseen osallistuvat asiantuntijat ovat turvallisuusselvitettyjä sekä he ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.

Uusi kilpailutus alkuvuodesta 2018

Palvelua tullaan kehittämään uuden kilpailutuksen avulla alkuvuodesta 2018. Alustavan aikataulun mukaisesti uusi palvelu valtionhallinnon organisaatioille on käytettävissä maaliskuussa 2018.

Käynnistämme alkuvuoden aikana toisen kilpailutuksen, jonka avulla pystymme tarjoamaan vastaavanlaista palvelua muulle julkiselle hallinnolle. Tavoitteena on saada vastaava palvelu esimerkiksi kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien käyttöön kesään 2018 mennessä.

Lisätietoja

Tietoturva-asiantuntija Hanna Heikkinen, Väestörekisterikeskus, p. 050 406 6633, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Toimeksiannoissa ja tiedusteluissa koskien toimeksiantoja voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen ttpalvelut@vrk.fi