Tietotilinpäätös osoittaa kuinka tietosuoja toteutuu Väestörekisterikeskuksen ydintoiminnoissa

Väestörekisterikeskukselle on tärkeää huolehtia tietosuojan toteutumisesta sekä seurata ja kehittää jatkuvasti toimintatapojaan sekä huolehtia tietojen käsittelyyn liittyvästä raportoinnista. Tätä tarkoitusta varten Väestörekisterikeskus laatii vuosittain tietotilinpäätöksen. Siinä keskitytään väestötietojärjestelmän ja varmennetietojärjestelmän palveluihin sekä Väestörekisterikeskuksen tuottamiin hallinnon yhteisiin sähköisen asioinnin tukipalveluihin (Suomi.fi-palvelut) ja näiden tietojen käsittelyyn sekä tietojen käsittelyn seurantaan ja valvontaan.

Tietotilinpäätökseen on koottu tietojen käsittelyn tärkeimmät tunnusluvut ja siinä kuvataan muun muassa tietovirrat. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan tietojen käsittelyn nykytilasta sekä arvion tietosuojan, tietoturvan ja yksityisyyden suojan toteutumisesta. Dokumenttiin on kirjattu toteutetut ja ehdotetut kehittämistoimenpiteet. Tietotilinpäätös on tarkoitettu ensisijaisesti viraston johdolle toiminnan ja tietosuojan seurannan ja kehittämisen työkaluksi. Tietotilinpäätöksellä täytetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 60 §:n mukainen raportointivelvollisuus tietosuojavaltuutetulle.

Tietotilinpäätös on ollut vuoteen 2016 asti luottamuksellinen dokumentti, minkä vuoksi siitä on julkaistu vain tiivistelmä. Vuodesta 2017 alkaen tietotilinpäätös on kokonaan julkinen.

Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös vuodelta 2018 (laaja)
Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös vuodelta 2018 (lyhyesti)
Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös vuodelta 2017
Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös 2017 -video
Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös vuodelta 2016 - Tiivistelmä 
Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös vuodelta 2015 - Tiivistelmä
Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös vuodelta 2014 - Tiivistelmä
Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös vuodelta 2013 - Tiivistelmä
Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös vuodelta 2012 - Tiivistelmä
Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös vuodelta 2011 - Tiivistelmä
Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös vuodelta 2010 - Tiivistelmä

raportointi rekisteri seuranta tietojen käsittely tietosuoja tietotilinpäätös tietoturva valvonta varmennetietojärjestelmä väestötietojärjestelmä