Tietosuoja Väestörekisterikeskuksessa

Tietosuoja on Väestörekisterikeskuksen toiminnan perusta. Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti lainsäädäntöön. 

Väestörekisterikeskus tuottaa väestötietojärjestelmään liittyviä palveluita, varmennepalveluita ja Suomi.fi-palveluita. Näitä palveluja tuottaessaan Väestörekisterikeskus noudattaa sekä kyseistä palvelua koskevassa erityislainsäädännössä, EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tai kansallisessa tietosuojalaissa sen voimaantultua vahvistettuja käsittelyn sääntöjä.

Näille sivuille on koottu palveluittain tietoa siitä, miten henkilötietoja käsitellään kussakin Väestörekisterikeskuksen palvelussa. Laajin ja yksityiskohtaisin tietosisältö löytyy tietosuojaselosteista, jotka löytyvät keskitetysti sivun oikeasta laidasta.

Väestörekisterikeskuksen keskeiset palvelut, joissa käsitellään henkilötietoja:

Suomi.fi-palvelut

Suomi.fi-palvelu kokoaa yhteen osoitteeseen kansalaiselle ja yritykselle suunnattua tietoa ja palveluja julkisen hallinnon palveluista. Palvelusta löytyy esimerkiksi viranomaisten sähköiset palvelut, lomakkeet ja kuntien palvelutarjonta.

Tutustu kansalaisen Suomi.fi-palveluihin

  • Suomi.fi-tunnistus
  • Suomi.fi-valtuudet
  • Suomi.fi-verkkopalvelu
  • Suomi.fi-viestit

Tustustu organisaatioiden Suomi.fi-palveluihin

  • Suomi.fi-palvelutietovaranto
  • Suomi.fi-palveluväylä
  • Suomi.fi-palveluhallinta

Varmennepalvelut

Väestörekisterikeskus tuottaa varmenteita kansalaisille, organisaatioille ja terveydenhuoltosektorille. Varmenteita tarvitaan tietoverkkojen kautta tapahtuvassa tunnistamisessa, salauksessa ja sähköisen allekirjoituksen tekemisessä.

Väestötietopalvelut

Väestörekisterikeskus ja maistraatit ylläpitävät yhdessä maamme eniten käytettyä perusrekisteriä, väestötietojärjestelmää. Väestötietojärjestelmä sisältää ajantasaiset tiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista henkilöistä. Lisäksi järjestelmässä on tietoa rakennuksista, huoneistoista ja kiinteistöistä. Väestötietojärjestelmää ylläpidetään yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja turvaamiseksi. Väestötietojärjestelmään päivitetyt tiedot ovat asiakkaiden käytettävissä erilaisten palveluiden kautta.