Tietojen luovutuksen kieltäminen

Jokaisella on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen suoramarkkinointia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten sekä asiakasrekisterin tai muun vastaavan rekisterin päivitystä varten. Lisäksi jokaisella on oikeus kieltää yhteystietojensa luovuttaminen yhteys-, osoite- tai muuna vastaavana tietopalveluna.

Väestötietojärjestelmään voidaan kaiken kaikkiaan merkitä henkilölle

  • suoramarkkinointikielto
  • yhteystietojen luovutuskielto
  • asiakasrekisterin päivityskielto
  • sukututkimuskielto
  • henkilömatrikkelikielto

Tietojen luovutuksen voi kieltää henkilökortin tai verkkopankkitunnusten avulla Tarkasta tietosi! -palvelussa tai ilmoittamalla asiasta puhelimitse tai vapaamuotoisella kirjeellä maistraattiin

Huom! Puhelinmarkkinoinnin rajoitusta ei voi tehdä väestötietojärjestelmään, koska sinne ei tallenneta puhelinnumeroita.

Kiellot ovat henkilökohtaisia ja ne ovat voimassa toistaiseksi eli kieltoja ei tarvitse uusia esimerkiksi asunnon muuton vuoksi. Turvakielto on muista kielloista poiketen voimassa vain määräajan.

Voimassa olevat kiellot voi tarkastaa ja poistaa tarpeettomat kiellot Tarkasta tietosi! -palvelussa tai ottamalla yhteyttä maistraattiin.

Tietojen luovuttamisesta ja niiden muusta käsittelystä on tarkempaa tietoa tietosuojaselosteissa.

Kiellot perustuvat lakiin

Tietojen luovuttamisesta väestötietojärjestelmästä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009). Yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 21 artiklan 2 kohdan nojalla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen väestötietojärjestelmästä suoramarkkinointia varten. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 28 §:n nojalla henkilöllä on lisäksi oikeus kieltää yhteystietojensa luovuttaminen yhteys-, osoite- tai muuna vastaavana tietopalveluna sekä tietojensa luovutus asiakasrekisterin tai muun vastaavan rekisterin päivitystä varten. Lisäksi henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovutus henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Edellä mainitun lain 36 §:n perusteella väestötietojärjestelmään voidaan hakemuksesta tallettaa ns. turvakielto.

Viranomaisille, esimerkiksi Tilastokeskukselle ja Viestintävirastolle, luovutetaan niille säädettyjen tehtävien hoitamisessa tarpeelliset tiedot edellä kerrotuista kielloista huolimatta.

Muita tahoja, joille voi ilmoittaa kiellon tietojen luovuttamisesta suoramarkkinointitarkoituksiin, ks. oikea palsta kohdasta Aiheesta muualla.