Tietojen luovuttaminen väestötietojärjestelmästä

Väestötietojärjestelmän tietoja käytetään yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Tietopalvelutoiminta perustuu lakiin.

Väestötietojärjestelmä tehostaa merkittävästi julkisen sektorin toimintaa, koska viranomaisen ei tarvitse kerätä samoja tietoja ja jatkuvasti ylläpitää perustason väestötietoja omassa rekisterissään omana työnään.

Julkinen sektori on merkittävä taho väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitäjänä ja hyödyntäjänä, mutta väestötietojärjestelmää voidaan käyttää koko yhteiskunnan hyväksi – myös yritysten ja muiden yksityisten tahojen tarpeisiin. Väestötietojärjestelmän tiedoilla voidaan muun muassa pitää yritysten asiakasrekisterit ajan tasalla ja kohdentaa markkinointia sopiville kohderyhmille.

Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava yksityiselämän suojan, henkilötietojen suojan ja tietoturvallisuuden vaatimuksia sekä hyvää tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatapaa. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista säädetään laissa (2009/661).

Tietoja luovutettaessa ja käsiteltäessä otetaan aina huomioon tietosuojan ja tietoturvallisuuden vaatimukset.

Tietojen luovuttaminen väestötietojärjestelmästä edellyttää pääsääntöisesti Väestörekisterikeskuksen tai maistraatin antamaa tietolupaa. Tietolupaa arvioitaessa Väestörekisterikeskus selvittää tarkoin tietojen luovutuksensaajalta tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä tietoturvaan liittyä seikkoja. Väestörekisterikeskus myös valvoo väestötietojärjestelmästä luovutettujen tietojen käyttöä.

 

Tietosuoja on Väestörekisterikeskuksen toiminnan perusta. Väestötietojärjestelmän tiedot eivät lähtökohtaisesti ole julkisia, ja tietoja voidaan luovuttaa vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Osoitetietoja väestötietojärjestelmästä päivittävät asiakkaat

Alla mainitut tahot huomioivat asiakasrekisterien päivityksissä ainakin vakinaiset asuinosoitteet ja niissä tapahtuneet muutokset. Väestötietojärjestelmään ilmoitettujen tilapäisten asuinosoitteiden ja erillisten postiosoitteiden käyttämistä suositellaan. Viime kädessä organisaatiot tekevät ratkaisut siitä, mitä osoitteita ne hyödyntävät toiminnassaan.

Asiakasrekisterinpäivityskielto estää sen, että henkilön tietoja ei päivitetä alla mainituille tahoille. Asiakasrekisterinpäivityskiellosta huolimatta tiedot voidaan päivittää asiakasrekisteriin, jos siihen on lain mukaan oikeus. Viranomaisille, oppilaitoksille, pankeille, vakuutusyhtiöille, perintään ja Veikkaus Oy:lle voidaan tiedot luovuttaa lain nojalla asiakasrekisterin päivityskiellosta huolimatta.

Viranomaiset

 • Aluehallintovirastot
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
 • Eläketurvakeskus
 • Kansaneläkelaitos
 • Keva
 • Kunnat
 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 • Maa- ja metsätalousministeriö (Kalastuksenhoitomaksurekisteri)
 • Maahanmuuttovirasto
 • Maanmittauslaitos
 • Oikeushallinto
 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Poliisihallinto
 • Puolustushallinto
 • Seurakunnat
 • Suomen riistakeskus
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tilastokeskus
 • Tulli
 • Työttömyyyskassat
 • Valtiokonttori
 • Verohallinto
 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut
 • Ylioppilastutkintolautakunta
 • Ympäristöhallinto

Yritykset ja yhteisöt

 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (eläkeasiarekisteri)
 • Aasa
 • AA-Yleislaina OÛ. Suomen sivuliike
 • Ahlsell Oy (eläkeasiarekisteri)
 • Aktia Henkivakuutus Oy
 • Aktia Pankki Oy
 • Alexandria Pankkiiriliike Oy
 • Aller Media Oy
 • Ammattiliitto PRO
 • Applus Finland, Applus Iteuve Technology, S..L. sivuliike Suomessa
 • Ateljé Margaretha Ab
 • Aurum Contactor Ltd Oy
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (eläkeasiarekisterii)
 • Autokeskus Oy
 • Avarda Oy
 • Bank Norwegian AS
 • Bisnode Finland Oy (Soliditet)
 • Bonnier AB
 • Bonnier Books Finland Oy
 • Buyers Network International
 • Canal Digital Finland Oy
 • Camimax Oy
 • Oy Carlson 
 • CIL Suomi Oy (Valitut Palat)
 • Collector Credit Ab, filial i Finland
 • Compass Card Ab Oy
 • Consortio Fashion Group AB
 • Danske Bank Oyj
 • Digifundus Oy
 • DNA Oyj
 • DMS Invest Oy
 • Elite Varainhoito Oyj
 • Ellos Finland Oy
 • Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse
 • Etelä-Pohjanmaan Keskusoptiikka
 • European Mobile Operator Oy (MOI)
 • Evli Pankki Oyj
 • Fenno Optical Oy
 • Fenno Optiikka Oy
 • Ferratum Finland Oy
 • Fim Oyj
 • Financial Insurance Company Limited, Suomen sivuliike
 • Finnair Oyj
 • Finnairin Eläkesäätiö
 • Finrail Oy (eläkeasiarekisteri)
 • Folksam Vahinkovakuutus Oy
 • Fonecta Oy (asiakasrekisteri)
 • Gothia Oy
 • Handelsbanken Rahoitus Oyj
 • Hengitysliitto ry (eläkeasiarekisteri)
 • Hobby Hall
 • Holiday Club Resorts Oy
 • Huhtamäki Oyj:n Eläkesäätiö
 • IF Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike
 • Iisalmen Optiikka Oy
 • Ikano Bank AB, Suomen sivuliike
 • iKassa Finland Oy
 • Intrum Justitia Oy
 • ITH-International Trading House AB
 • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry
 • Julkunen Kello-Kulta-Optiikka
 • Kaiko Oy:n Eläkesäätiö
 • KappAhl Ab
 • Kemijoki Oy:n Eläkesäätiö
 • Kemin Silmälasi Oy
 • Kempeleen Näkösoppi
 • Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
 • KICKS Kosmetikkedja
 • Kirkkopalvelut ry (eläkeasiarekisteri)
 • Klingel Suomi, Mail Order Finance GmbH, Suomen sivuliike
 • Kustannusosakeyhtiö Kotimaa Oy
 • Kuurojen Liitto ry
 • Laminon Eläkesäätiö
 • Laukaan Optikko Oy
 • Lieksan Silmälasi OptiNeVa
 • Lindex Oy
 • Lowell Suomi Oy
 • LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
 • LänsiAuto Oy
 • Länsi-Uudenmaan Optiikka Oy
 • Mandatum Life Palvelut Oy
 • Marimekko Oyj
 • Marttaliitto ry (eläkeasiarekisteri)
 • M. Broman Ab Oy
 • Mehiläinen Oy
 • Metallityöväen Liitto ry (eläkeasiarekisteri)
 • Metsä Board Oyj (eläkeasiarekisteri)
 • Metsä Fibre Oy (eläkeasiarekisteri)
 • Metsäliitto Osuuskunta (eläkeasiarekisteri)
 • Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö
 • MobilePay Finland Oy 
 • Monobank ASA
 • MTV Oy
 • My Travel Northern Europe Ab
 • NaturaMed Pharma AS
 • Nets Oy
 • Nordea Pankki Suomi Oyj
 • Nordnet Bank AB, Suomen sivuliike
 • Näköduo Oy
 • Näkövammaisten liitto ry
 • Näyttämöväen Vanhuudenturvasäätiö s.r.
 • OK-Perintä Oy
 • Oma Säästöpankki Oyj
 • ​OP Eläkesäätiö 
 • OP-Keskus osk
 • Optiala Oy
 • Optikko Kaakinen Oy
 • Optoys Oy
 • OpusCapita Group Oy
 • Otavamedia Oy
 • Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö
 • Outokummun Optiikka Oy
 • Palkansaajien koulutussäätiö (eläkeasiarekisteri)
 • Piironki Oy
 • Plan International Suomi
 • Pohjola Pankki Oyj (eläkeasiarekisteri)
 • POP Pankkiliitto osk
 • Posti Oyj (osoitetietojärjestelmä)
 • PRA Suomi Oy
 • Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry (eläkeasiarekisteri)
 • Raahen Kulta-aika T. Järvelä Oy
 • Rautaruukin Eläkesäätiö
 • Reka Eläkekassa
 • Resurs Bank Ab, Suomen sivuliike
 • R-Optiikka Oy
 • Saga Vision Oy
 • Sana Pharma As
 • Sandvik A/S
 • Sandvik Mining and Constructions Oy (eläkeasiarekisteri)
 • Sanoma Media Finland Oy (pl.Helsingin Sanomat)
 • Sanoman Eläkesäätiö
 • Santander Consumer Finance Oy
 • SEB Kort Bank Ab, Helsingin sivuliike
 • Sergel Oy
 • SF-Caravan ry
 • Silmälasi Optikot M&K Oy
 • SOK (S-ryhmä, S-pankki)
 • Someron Optiikka Oy
 • Specsavers Finland Oy
 • Sp-Henkivakuutus Oy
 • St1 Finance Oy
 • Stadium Oy
 • Stockmann Oyj
 • Stora Enso Oyj
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (eläkeasiarekisteri)
 • Suomen Asuntohypopankki
 • Suomen Hypoteekkiyhdistys
 • Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiö s.r.
 • Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
 • Suomen Merimieskirkko ry (eläkeasiarekisteri)
 • Suomen Pelastusarmeijan säätiö ry
 • Suomen Punainen Risti
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP
 • Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry (eläkeasiarekisteri)
 • Suomen Viherpeukalot Oy Ab
 • Svea Perintä Oy
 • Svenska Handelsbanken
 • Sähkölähteenmäki Oy:n Eläkesäätiö
 • Säästöpankkiliitto (Säästöpankit)
 • Taaleritehtaan Varainhoito Oy
 • Tact Finance Oyj
 • Tallink Silja Oy
 • Tampereen Työväenyhdistys ry (eläkeasiarekisteri)
 • Tapiolan Silmälasimarket Oy
 • Tehy ry
 • TF Bank AB, Suomen sivuliike
 • Toyota Tsusho Nordic Oy
 • TUI Oy
 • Työterveyslaitos (eläkeasiarekisteri)
 • United Bankers
 • UPM Kymmene
 • Uusi-Optiikka A. Pietilä Oy
 • Vapo Oy
 • Vapo Oy (eläkeasiarekisteri)
 • Veho Autotalot Oy
 • Veho Group Oy
 • Veikkaus Oy
 • Veljekset Halonen Oy
 • Viestilehdet Oy
 • Vitamin Mail Suomi Oy / Vitamail
 • Volvo Car Finland Oy
 • VR Eläkesäätiö
 • Vuokraturva Oy
 • VV-Auto Group Oy
 • Yara Suomen Eläkesäätiö
 • YIT Rakennus Oy
 • Yleisradion Eläkesäätiö s.r.
 • Yves Rocher Finlande Oy
 • Ålandsbanken Oyj
 • Ålands Penningautomatförening PAF