Testikortti

Testikortit soveltuvat erilaisten teknisten toiminnallisuuksien testaamiseen varmenteiden käyttöönoton tai järjestelmien kehityshankkeiden yhteydessä. Testikorttia käytetään muun muassa kortinlukijoiden testaamiseen, kirjautumiseen erilaisiin tietojärjestelmiin sekä sähköisten allekirjoitusten muodostamiseen.

Testikorttien varmenteiden henkilötiedot ovat keinotekoisia. Kortin varmenteiden tietosisältö vastaa rakeenteellisesti organisaatiovarmenteen tietosisältöä. Testikortteja on saatavilla organisaatiovarmenteen ja kansalaisvarmenteen tietosisältörakenteella.

Lisätietoja: varmennemyynti(at)vrk.fi

Ohje: Testikorttien ja varmenteiden tilaaminen