Terveydenhuollon toimintayksiköt

Terveydenhuollon toimintayksiköt ilmoittavat syntymä- ja kuolintiedot väestötietojärjestelmään.

Kaikki synnytyssairaalat ilmoittavat jo syntymätiedot sähköisesti. Merkittävä osa syntymätiedoista tulee kuitenkin edelleen ns. eräajosanomina. Nyt panostetaankin suorakäyttöisen sovellusrajapinnan käyttöönottoon, jolloin terveydenhuollon järjestelmät voivat rekisteröidä syntymiä reaaliaikaisesti.

Sairaala voi ilmoittaa kuolintiedot teknisen käyttöyhteyden avulla väestötietojärjestelmään. Erämuotoisen kuolinilmoitusprosessin rinnalle on mahdollisuus ottaa käyttöön suorakäyttöinen sovellusrajapinta, jonka välityksellä terveydenhuollon järjestelmät voivat rekisteröidä kuolemia reaaliaikaisesti.