Tekninen toteutus ja palvelun käyttö

Tiedot välitetään XML-sanomina WebService-rajapinnan kautta. Asiakasjärjestelmän ja väestötietojärjestelmän väliset kysely-yhteydet tunnistetaan palvelinvarmenteita käyttämällä. Tietojen siirto järjestelmien välillä tapahtuu internet-verkon yli HTTPS-protokollan mukaisin ohjauskomennoin varustettuna ja vähimmäisvaatimuksena TSL 1.1 -protokollalla salattuna.

Tiedot ja niiden käsittelysäännöt rajapinnassa löytyvät henkilötietokatalogista.

Suomi.fi-palveluväylä

VTJ-rajapinta edellyttää viranomaisilta Suomi.fi-palveluväylän käyttöä. Oikeutta käyttää palveluväylää haetaan Suomi.fi-palveluista

Palvelun käyttö

Palvelussa voi käyttää hakuehtona joko henkilötunnusta tai rakennustunnusta. Lisäksi palvelua voi käyttää henkilön tunnistamiseen esimerkiksi henkilön nimellä, syntymäajalla ja kotikunnalla. Kun kansalainen kirjautuu organisaation sähköiseen palveluun sähköisellä henkilökortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla, henkilön tiedot voidaan hakea väestötietojärjestelmästä varmenteesta saadulla sähköisellä asiointitunnuksella.

Vastauksena saapuvat sanomat määritellään luvansaajan tarvitsemien ja lainsäädännön määrittämien käyttötarkoitusten perusteella.

VTJ-rajapinnan käyttäjätunnus annetaan organisaatiokohtaisena. Luvan saaja vastaa kuitenkin siitä, että jälkikäteen on selvitettävissä käyttäjätasolla, kuka tietoja on katsonut. Organisaatio, jolle oikeus sovelluskyselyyn on annettu, on velvollinen säilyttämään lokitiedot viideltä (5) vuodelta.