TAISTO19-harjoitus

Julkinen hallinto harjoittelee henkilötietojen tietoturvaloukkausten hallintaa yhteisissä TAISTO-harjoituksissa. Väestörekisterikeskus järjestää marraskuussa 2019 TAISTO19-harjoituksen. TAISTO19-harjoituksessa julkisen hallinnon organisaatiot harjoittelevat henkilötietojen tietoturvaloukkausten hallintaa ja testaavat siten omaa digiturvakyvykkyyttään. Kaikki julkisen hallinnon organisaatiot voivat osallistua maksuttomaan harjoitukseen. 

TAISTO-harjoituksella on kaksi päätavoitetta:

  • Kehittää organisaation tietoturvallisuuden hallintaa tietoturvaloukkauksissa, erityisesti tietoturvapäivitysten hallinnan osalta.
  • Kehittää organisaation henkilötietojen tietoturvaloukkauksissa tarvittavia prosesseja, muun muassa kyky arvioida syntynyttä riskiä ja tehdä sen perusteella tarvittavat viranomaisilmoitukset sekä kriisiviestintä.

TAISTO19-harjoitus toteutetaan osana Väestörekisterikeskuksen julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämishanketta (JUDO). Väestörekisterikeskus toteuttaa TAISTO-harjoitusmallia hyödyntäen harjoitukset vuosina 2019-2021.

Lisätietoa:

[email protected]