TAISTO19-harjoitus

Julkinen hallinto harjoittelee tietoturva- ja tietosuojaloukkausten hallintaa yhteisessä TAISTO-harjoituksessa. Väestörekisterikeskus järjestää marraskuussa 2019 TAISTO19-harjoituksen. Harjoituksessa julkisen hallinnon organisaatiot sekä yritykset harjoittelevat  tietoturvaloukkausten hallintaa ja testaavat omaa digiturvakyvykkyyttään. Kaikki julkisen hallinnon organisaatiot voivat osallistua maksuttomaan harjoitukseen.

TAISTO19-harjoituksella on kolme päätavoitetta:

  • Kehittää organisaation tietoturvallisuuden hallintaa, johtamista ja viestintää tietoturvaloukkaustilanteissa.
  • Kehittää organisaation henkilötietojen tietoturvaloukkauksissa tarvittavia prosesseja, kuten kykyä arvioida syntynyttä riskiä, tehdä tarvittavat viranomaisilmoitukset ja viestiä tilanteesta.
  • Kehittää organisaation toiminnan jatkuvuuteen ja varautumiseen liittyvää ohjeistusta ja toimintaprosesseja.

TAISTO19-harjoitus toteutetaan osana Väestörekisterikeskuksen julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämishanketta (JUDO). Väestörekisterikeskus toteuttaa TAISTO-harjoitusmallia hyödyntäen harjoitukset vuosina 2019-2021.


TAISTO19-harjoituksen ensimmäinen Skype-kokous 30.9.


Materiaaleja

Lisätietoa:

[email protected]

TAISTO19-viestintämateriaalit

TAISTO19-harjoitukseen osallistuvat voivat käyttää viestinnässään TAISTO-logoja. Lataa logot käyttöösi:

TAISTO19-logo (jpg)

TAISTO19-logo (png)