Hyppää sisältöön
Valikko

Suomen väkiluku 5 537 519

 

TAISTO18-harjoituspäivän syötteet

TAISTO18-harjoituspäivän syötteet ilmestyvät päivän aikana tälle sivulle. Muista päivittää sivu tasaisin väliajoin (toimintanäppäin F5), niin näet aina tuoreimmat sisällöt. Tuorein sisältö näkyy aina listan alimmaisena.

Ohjeita harjoituspäivään:
Päivän aikana tulee kymmenen syötettä, joista kaksi on harjoitukseen liittyvää raportointipistettä. Viimeinen syöte tulee klo 16.15 eikä edellytä enää toimenpiteitä, vaan se päättää harjoituksen.

Teillä on runsaasti aikaa käydä läpi syötteitä ja ennen kaikkea sen jälkeen käydä läpi oman organisaationne toimintaa kuvitellussa tilanteessa laatimienne omien ohjeiden ja prosessien osalta.

Kiinnittäkää erityistä huomiota raportointipisteiden kysymyksiin vastaamiseen. Niiden pohjalta toimitamme teille organisaatiokohtaisen palautteen. Raportointipisteiden kautta saatte myös itse hyvin dokumentoitua toimintanne harjoituksen aikana.

Yhteydenpito viranomaisiin osana harjoitusta:
Harjoituspäivän aikana voitte ottaa yhteyttä seuraaviin viranomaisiin, jos päädytte päivän tapahtumien yhteydessä siihen, että yhteydenotto on tarpeellinen. Huomioikaa, että näihin tahoihin ei tule ottaa yhteyttä, kuten todellisessa tilanteessa tehtäisiin, vaan nimenomaan harjoituksen ohjeistuksen mukaan. Muistakaa käyttää kaikissa viesteissä TAISTO18-HARJOITUS-aloitusta, jotta kukaan ei erehdy luulemaan tilannetta oikeaksi.
- Poliisi
- tietosuojavaltuutetun toimisto
- Viestintävirasto / Kyberturvallisuuskeskus
- Valtori (vain valtionhallinnon VALTTI-työasemapalvelun käyttäjät), lisätietoa Valtti-käyttäjille »

Katso ministeri Anu Vehviläisen videotervehdys ennen harjoitusta alta tai osoitteessa https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/iframe/azrgu1tw 

Katso tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion ja Kimmo Rouskun videotervehdys ennen harjoitusta alta tai osoitteessa https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/g8ieshel

Katso poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen terveiset. Katso video alta tai osoitteessa https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/mjw7k0qs


 

Klo 9:00

1/10 TAISTO18-harjoitus: Viestintävirasto ilmoittaa vakavasta nollapäivähaavoittuvuudesta, joka edellyttää välittömiä toimenpiteitä organisaatioissa

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut punaisen varoituksen. Varoitus liittyy nollapäivähaavoittuvuuteen, joka koskettaa useita eri käyttöjärjestelmiä. Useimmat käyttöjärjestelmä- ja sovellusvalmistajat ovat tänään julkaisseet päivityksen.

Viestintävirasto on saanut alustavia havaintoja siitä, että tätä ”Tuomiopäivä”-nimistä (#Doomsday) haavoittuvuutta on todennäköisesti hyödynnetty. Organisaatioita suositellaan varautumaan lähiaikoina mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin ja – mikäli ne koskevat henkilötietoja sisältäviä tietojärjestelmiä – myös henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin.

TEHTÄVÄ: Varmistakaa pikaisesti, että organisaationne käyttämien tietojärjestelmien, niissä käytössä olevien palvelinten sekä henkilöstön käytössä olevien päätelaitteiden tietoturvapäivitykset jaellaan mahdollisimman nopeasti tarvittavan testauksen jälkeen.

Nyt kun haavoittuvuustieto on julkinen, myös ne toimijat, jotka eivät aiemmin olleet siitä tietoisia, saattavat luoda hyökkäyskampanjoita tätä tietoturva-aukkoa hyödyntäen.

Kyseinen nollapäivähaavoittuvuus ei koske vain Suomea, vaan sen on havaittu vaikuttavan maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa Valtorin asiakkaille päätelaitepalvelu Valtin osalta osoitteessa:  http://www.vrk.fi/taisto/a07112018/valtti

Viestintäviraston asiantuntijan videohaastattelu koskien julkaistua tietoturvahaavoittuvuutta on nähtävillä alla ja osoitteessa https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/hdii172t

Seuraava TAISTO18-syöte ilmestyy klo 9:30.

- TAISTO18-harjoituksen valmisteluryhmä

 

Klo 9:30

2/10 TAISTO18-harjoitus: Aktivistiryhmä on ilmoittautunut murtautuneensa suureen määrään suomalaisia verkkopalveluita

Tietovuoto-niminen aktivistiryhmä on julkaissut oheisen valokuvan sekä videon.

Viestintävirasto on tutustunut aktivistiryhmän julkaisemaan materiaaliin ja uskoo, että se sisältää aitoja henkilötietoja, jotka koskevat henkilöitä lukuisissa eri organisaatioissa.

Toistaiseksi emme ole saaneet tietoomme, miten nämä tiedot on saatu kerättyä. Osa tietoista on teoriassa ollut mahdollista hankkia julkisista lähteistä, mutta taustalla saattaa olla myös tietomurto. Seuraamme tilannetta ja julkaisemme uusia tiedotteita heti, kun saamme tilanteesta uutta tietoa.

Organisaatioiden tulisi varautua siihen, että heidän henkilöstöään tai asiakkaitaan koskevia tietoja julkaistaan internetverkossa. Tämä saattaa herättää asiakkaiden ja median mielenkiinnon, joten organisaatioiden tulisi varautua mahdollisiin tietopyyntöihin ja tiedotusvälineiden yhteydenottoihin.

TEHTÄVÄ: Miten organisaatiosi varautuu siihen, että sen henkilöstön tai asiakkaiden henkilötietoja saatetaan julkaista internetissä tietoturvaloukkauksen seurauksena?

Aktivistiryhmän julkaisema kuva:

Viestintävirasto arvioi, että tietomurto on mahdollinen ja sillä voi olla tekemistä aiemmin tänään julkaistun punaisen varoituksen kanssa. Punainen varoitus koski merkittävää ja laajavaikutteista tietoturvahaavoittuvuutta eri käyttöjärjestelmäympäristöissä.

Yksi aktivistiryhmän jäsen julkaisi samassa yhteydessä videon, jossa hän kertoo murrosta lisää. Aktivistiryhmän julkaisema video alla ja osoitteessa https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/ir8vmxj3

Jos organisaatio arvioi, että kyseessä on henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja näkee tarpeelliseksi tehdä siitä ilmoituksen Tietosuojavaltuutetun toimistolle, toimikaa näin: Ilmoitus tehdään Tietosuojavaltuutetun käytössä olevan ilmoituslomakkeen (linkki alla) kautta seuraavasti.

 • Kohtaan Organisaation nimi: TAISTO18-HARJOITUS ja vasta sen perään organisaation oikea nimi
 • Kohtaan Miten tietoturvaloukkaus havaittiin? TAISTO18-HARJOITUS ja vasta sen perään kuvauksenne.

Seuraava TAISTO18-syöte ilmestyy klo 9:45.

- TAISTO18-harjoituksen valmisteluryhmä

 

Klo 9:45

3/10 TAISTO18-harjoitus: Aktivistiryhmä on julkaissut tietoja suomalaisten organisaatioiden henkilöstöstä

Tietovuoto-niminen aktivistiryhmä on julkaissut kuvia palvelussa, joka mahdollistaa anonyymitietojen jakamisen. He väittävät saaneensa kuvissa näkyvät tiedot laajan tietomurron avulla. Kuvissa on tietoja eri suomalaisten organisaatioiden (valtionhallinto, kunnat, sairaanhoitopiirit, yliopistot, oppilaitoksia, suuri määrä yrityksiä, yhdistyksiä) henkilöstöstä.

Ryhmän julkaisemissa kuvissa on esimerkkejä väitetyn tietomurron avulla kaivetuista henkilötiedoista. Julkaistut tiedot vaikuttavat aidoilta.

TEHTÄVÄ: Tutustukaa julkaistuun materiaaliin (kuva videon alapuolella). Huomatkaa, että oman organisaationne henkilötietoja on julkaistu internetissä. Arvioikaa tilanteen vakavuutta ja ryhtykää toimenpiteisiin, jos näette tarpeelliseksi. Valitkaa mitä organisaationne käytössä olevaa tietojärjestelmää käytätte tässä harjoituksessa kuvitteellisena esimerkkinä. Täydentävää tietoa TAISTO18-harjoituskäsikirjan sivulla 20. 

Aktivistiryhmä on julkaissut toisen videon, jonka näet alla tai osoitteessa https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/wuwmj9hx

Esimerkki aktivistiryhmän julkaisemista kuvista alla.

Kuvien tulkintaohje: keltaisella olevat tekstit tulee lukea ja ymmärtää siten, että tässä on oikeita, teidän organisaationne henkilöstöä koskevia, kuvassa näkyvän kaltaisia tietoja.

 

Viestintävirasto on tutustunyt aktivistiryhmän julkaisemaan materiaaliin. Alustavat havainnot viittaavat siihen, että tietoja ei ole ollut mahdollista kerätä pelkistä julkisista tietolähteistä. Taustalla saattaa olla tietomurto organisaatioiden tietojärjestelmiin, joissa käsitellään sekä organisaation omia että mahdollisesti myös asiakkaiden henkilötietoja.

Tällainen tietomurto on ollut mahdollista toteuttaa käyttäen hyväksi tänään julkaistua tietoturvahaavoittuvuutta, jonka osalta tietoturvapäivitykset ovat niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin käynnissä.

Mikäli organisaatio havaitsee, että sen tietojärjestelmiin on murtauduttu, toivomme että siitä tehdään ilmoitus Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukselle. Tämä onnistuu täyttämällä oheinen sähköinen lomake (linkki alla) ja lähettämällä se sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Varmistakaa, että viesti ei sisällä oikeita, salassa pidettäviä tietoja, jotta tämä harjoitukseen liittyvä viesti voidaan lähettää normaalista sähköpostista.

Jos organisaatio arvioi, että kyseessä on henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja näkee tarpeelliseksi tehdä siitä ilmoituksen Tietosuojavaltuutetun toimistolle, toimikaa näin: Ilmoitus tehdään Tietosuojavaltuutetun käytössä olevan ilmoituslomakkeen (linkki alla) kautta seuraavasti.

 • Kohtaan Organisaation nimi: TAISTO18-HARJOITUS ja vasta sen perään organisaation oikea nimi
 • Kohtaan Miten tietoturvaloukkaus havaittiin? TAISTO18-HARJOITUS ja vasta sen perään kuvauksenne.

Mikäli organisaatio arvioi, että kyseessä on tutkintaa edellyttävä rikos, tulee asiasta tehdä rikosilmoitus. TAISTO18-harjoituksessa tämä tehdään Poliisin ilmoituslomake-sivuston kautta (Rikosilmoitus vahingonteosta  yritykselle -lomake). Täyttäkää lomake, mutta älkää lähettäkö sitä, vaan tallentakaa se itsellenne talteen.

Taisto-TV on haastatellut tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijaa Camilla Ekbergiä aamupäivän tapahtumiin liittyen. Haastattelu on katsottavissa alla ja osoitteessa: https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/a4qxcqco

Seuraava TAISTO18-syöte ilmestyy klo 11:00.

- TAISTO18-harjoituksen valmisteluryhmä


 

Klo 11:00

4/10 TAISTO18-harjoitus – raportointipiste 1 – aamupäivä

TEHTÄVÄ: Vastatkaa kyselyyn koskien harjoituksen toteutumista organisaatiossa aamupäivän tapahtumien osalta.

Kysely koostuu sekä monivalintatehtävistä että muutamasta avoimesta tekstivastauskentästä. Avoimissa kentissä voitte raportoida organisaationne tilanteesta ja koostaa omia havaintojanne organisaation kyvykkyydestä toimia tilanteessa.

Viimeistelkää vastauksenne ensin Word-tiedostoon ja tallentakaa lomake. Näin teille jää samalla asiakirjan myös oman organisaationne toiminnan kehittämiseen. 

Täyttäkää sitten varsinainen, sähköinen raportointilomake kopioimalla vastaukset täyttämästänne Word-tiedostosta. 

Raportointipiste 1: Varsinainen raportointipohja osoitteessa:  https://turvaposti.valtori.fi/raportointipiste1

Katsokaa myös valtiovarainministeriön edustajan haastattelun Taisto-TV:stä tai osoitteessa https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/wpuvlzkh

Seuraava TAISTO18-syöte ilmestyy klo 12:30.

- TAISTO18-harjoituksen valmisteluryhmä


 

Klo 12:30

5/10 TAISTO18-harjoitus: Aktivistiryhmä on julkaissut uusia tietoja suomalaisten organisaatioiden henkilöstöstä

Tietovuoto-niminen aktivistiryhmä on julkaissut uusia kuvia palvelussa, joka mahdollistaa anonyymitietojen jakamisen. He väittävät kuvissa olevan tietoja eri suomalaisten organisaatioiden (valtionhallinto, kunnat, sairaanhoitopiirit, yliopistot, oppilaitoksia, suuri määrä yrityksiä, muita yhteisöjä) henkilöstöstä. He kertovat hankkineensa tiedot laajan tietomurron avulla. 

Ryhmän julkaisemissa kuvissa on nyt julkaistu uusia esimerkkejä väitetyn tietomurron avulla kaivetuista henkilötiedoista. Uudet tiedot sisältävät arkaluonteisia, erityistietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja, kuten esimerkiksi henkilöiden terveydentilaan liittyvä tietoja.

Kuten jo aikaisemmin julkaistut tiedot, myös nyt julkaistut uudet tiedot vaikuttavat aidoilta. Organisaatioiden tulee tarkistaa, miten nyt julkaistut tiedot vaikuttavat oman organisaation toimintaan.

TEHTÄVÄ: Tutustukaa julkaistuun materiaaliin (kuva alapuolella). Huomatkaa, että oman organisaationne tietoja on julkaistu. Arvioikaa tilanteen vakavuutta ja ryhtykää toimenpiteisiin, jos näette tarpeelliseksi. Kyseessä on oletetusti tietomurto, ja nyt myös henkilötietojen tietoturvaloukkaus. Olettakaa, että kuvassa näkyvät tiedot ovat peräisin teidän organisaatiostanne.

Mikäli organisaatio havaitsee, että sen tietojärjestelmiin on murtauduttu, tulee siitä tehdä ilmoitus Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukselle. Tämä onnistuu täyttämällä oheinen sähköinen lomake (linkki alla) ja lähettämällä se sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Varmistakaa, että viesti ei sisällä oikeita, salassa pidettäviä tietoja, jotta tämä harjoitukseen liittyvä viesti voidaan lähettää normaalista sähköpostista.

Jos organisaatio arvioi, että kyseessä on henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja näkee tarpeelliseksi tehdä siitä ilmoituksen Tietosuojavaltuutetun toimistolle, toimikaa näin: Ilmoitus tehdään Tietosuojavaltuutetun käytössä olevan ilmoituslomakkeen (linkki alla) kautta seuraavasti.

 • Kohtaan Organisaation nimi: TAISTO18-HARJOITUS ja vasta sen perään organisaation oikea nimi
 • Kohtaan Miten tietoturvaloukkaus havaittiin? TAISTO18-HARJOITUS ja vasta sen perään kuvauksenne.

Mikäli organisaatio arvioi, että kyseessä on tutkintaa edellyttävä rikos, tulee asiasta tehdä rikosilmoitus (jos ette sitä vielä ole tehneet). TAISTO18-harjoituksessa tämä tehdään Poliisin ilmoituslomake-sivuston kautta (Rikosilmoitus vahingonteosta  yritykselle -lomake). Täyttäkää lomake, mutta älkää lähettäkö sitä, vaan tallentakaa tiedosto itsellenne talteen.

Esimerkki aktivistiryhmän julkaisemista kuvista alla.

Kuvan tulkintaohje:

 • Keltaisella olevat tekstit tulee lukea ja ymmärtää siten, että tässä on oikeita, teidän organisaationne henkilöstöä koskevia, kuvassa näkyvän kaltaisia tietoja. 
 • Vaikka organisaationne valitsemassa järjestelmässä ei olisi erityisiä henkilötietoryhmiä (arkaluonteisia tietoja kuten terveystiedot), toimikaa harjoituksessa kuitenkin niin, että tiedot olisivat teidän järjestelmistänne peräisin. 

Seuraava TAISTO18-syöte ilmestyy klo 13:45.

- TAISTO18-harjoituksen valmisteluryhmä

 

 

Klo 13:45

6/10 TAISTO18-harjoitus: Media haluaa tietää, mikä teidän organisaationne tilanne on

Olemme saaneet kuulla useilta organisaatioilta, että nyt myös media on alkanut tiedostaa tilanteen vakavuuden. Toimittajat ovat ottaneet yhteyttä julkishallinnon organisaatioihin tiedustellakseen tilanteen vakavuutta ja sitä, miten organisaatioissa on toimittu.

TEHTÄVÄ: Varautukaa median yhteydenottoihin ja varmistakaa, että teillä on näitä yhteydenottoja varten nimetty vastuuhenkilö, jolla on tarvittava tilannekuva organisaationne osalta.

Taisto-TV on tavoittanut tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion ja saanut häneltä muutaman kommentin päivään liittyen. Katso video alta tai osoitteessa https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/iframe/hf4r8wzr

Seuraava TAISTO18-syöte ilmestyy klo 14:00.

- TAISTO18-harjoituksen valmisteluryhmä

 

 

Klo 14:00

7/10 TAISTO18-harjoitus: Taisto-TV:n toimittaja haluaa lisätietoja teiltä koskien tämän päivän tapahtumia

Taisto-TV:n toimittaja soittaa teidän vaihteeseenne ja pyytää sieltä yhdistämään organisaationne ylimmälle johtajalle saadakseen lisätietoja tämän päivän tapahtumista.

TEHTÄVÄ: Katsokaa video (alla), joka sisältää toimittajan kysymykset. Organisaationne tämän tilanteen viestinnästä vastaavalla vastuuhenkilöllä on aikaa vastata minuutin verran jokaiseen kysymykseen, joita on yhteensä kuusi. Haastatteluun kuluu siten aikaa noin 7 minuuttia. Nauhoittakaa videolle vastauksenne esimerkiksi älypuhelimella ja käykää se myöhemmin toimintaanne kehittävänä esimerkkinä läpi. Organisaationne voi käyttää tätä videota luonnollisesti myös muiden harjoituksessa olevien asiantuntijoiden kriisiviestintävalmiuksien kehittämiseen. 

Video alla ja osoitteessa https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/57rza7mk

Seuraava TAISTO18-syöte ilmestyy klo 14:30

- TAISTO18-harjoituksen valmisteluryhmä

 

 

Klo 14:30

8/10 TAISTO18-harjoitus – raportointipiste 2 – iltapäivä

TEHTÄVÄ: Vastatkaa kyselyyn koskien harjoituksen toteutumista organisaatiossa iltapäivän tapahtumien osalta.

Kysely koostuu sekä monivalintatehtävistä että muutamasta avoimesta tekstivastauskentästä. Avoimissa kentissä voitte raportoida organisaationne tilanteesta ja koostaa omia havaintojanne organisaation kyvykkyydestä toimia tilanteessa.

Viimeistelkää vastauksenne ensin Word-tiedostoon ja tallentakaa lomake. Näin teille jää samalla asiakirjan myös oman organisaationne toiminnan kehittämiseen. 

Täyttäkää sitten varsinainen, sähköinen raportointilomake kopioimalla vastaukset täyttämästänne Word-tiedostosta.                  

Raportointipiste2: Varsinainen raportointilomake löytyy osoitteesta  https://turvaposti.valtori.fi/raportointipiste02

Taisto-TV on saanut haastattelun myös ylikomisario Tuomo Korhoselta. Katso video alta tai osoitteessa https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/3i0bicvy

Seuraava TAISTO18-syöte ilmestyy klo 15:45

- TAISTO18-harjoituksen valmisteluryhmä

 

 

Klo 15:45

9/10 TAISTO18-harjoitus: Harjoitus on päättymässä – tiivistäkää päivän keskeiset havainnot oman toimintanne kehittämisen varmistamiseksi

Onneksi olkoon – harjoituspäivä alkaa olla takana. Osallistumisenne harjoitukseen on jo itsessään menestys!

TEHTÄVÄ: Käykää pikaisesti läpi harjoituspäivän etenemisen oman organisaationne harjoitusryhmän henkilöiden kanssa. Mikäli teillä on ollut erikseen oma henkilö tekemässä päivästä havaintoja, hyödyntäkää näitä sekä myös muita harjoitukseen osallistuneiden henkilöiden havaintoja.

Käykää läpi seuraavat asiat

 • Mitkä olivat päivän kolme parasta asiaa ja antia?
 • Mitkä kolme asiaa lupaatte laittaa kuntoon 6 kuukauden sisällä ja kuinka sen varmistatte?
 • Voisiko harjoituksessa kuvattu skenaario olla mahdollinen?
 • Minkälaista harjoittelua pitäisi olla enemmän ja kuinka te voitte sitä itse järjestää?
 • Mikä on harjoituksen tiivistetty viesti oman organisaationne johtoryhmälle? - toimittakaa tiivistetty viesti johtoryhmälle heti harjoituksen jälkeen, vielä tämän päivän aikana.

Ei ole olemassa oikeita tai vääriä havaintoja tai kommentteja. Näin pian harjoituksen jälkeen kannattaa kirjata lähinnä havainnot ja keskustelu talteen, jotta myöhemmin pystytte paremmin arvioimaan ensihavainnot kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa.

Tietoturvallisuuden kehittäminen on keskeisessä roolissa niin tietosuojan kuin organisaation muun toiminnan kehittämisessä. Viestintäviraston tiiviiseen esitykseen (alla) on vielä koottu keskeiset asiat, jotka teidän tulisi huomioida näitä asioista kehittäessänne. Video löytyy myös osoitteesta https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/gxen9syy

Lue myös Viestintäviraston julkaisema Organisaation 5 yleisintä tietoturvauhkaa ja ratkaisua vuonna 2017

Seuraava ja viimeinen TAISTO18-syöte ilmestyy klo 16:00.

- TAISTO18-harjoituksen valmisteluryhmä

 

klo 16:00

10/10 TAISTO18-harjoitus: Harjoitus on päättynyt – palautekysely ja miten tästä eteenpäin?

TAISTO18-harjoitus on osaltanne päättynyt - kiitos osallistumisestanne!

Toivomme, että olemme voineet auttaa organisaatiotanne toimimaan paremmin ja kehittämään toimintaansa tietoturva- ja henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa.

TEHTÄVÄ ENSI VIIKOLLE: Ensi viikon alussa lähetämme teille palautekyselyn harjoituspäivään liittyen. Vastaattehan kyselyyn. Palautteen perusteella kehitämme vastaavanlaisia harjoituksia paremmin niiden tarkoitusta ja teidän toimintaanne tukeviksi.

Palautekyselyn yhteydessä keräämme tietoa myös organisaationne toiminnasta harjoituksen aikana. Kyselyllä pyrimme selvittämään, mitkä olivat organisaationne kannalta toimivia asioita ja mitkä asiat olivat ongelmallisia tai edellyttävät organisaatiossanne kehitystoimenpiteitä. Keräämme nämä tiedot kaikilta harjoitukseen osallistuvilta organisaatioilta ja ne muodostavat osan koko harjoituksen loppuraportin sisällöstä.

Arvioimme organisaationne vastaukset sisältäen sekä harjoituspävän raportointipisteiden kyselyt että palautekyselyn. Saatte parin viikon sisällä arvioinnin eli palauteraportin organisaationne toiminnasta harjoituksessa. Nostamme organisaationne palauteraporttiin myös kehittämiskohteita.

Julkaisemme koko harjoituksen loppuraportin 23.1.2019 pidettävässä palauteseminaarissa ja käymme läpi harjoituksen yksityiskohtaisesti. Lähetämme joulukuussa harjoituksen yhteyshenkilöille kutsun palauteseminaariin.

Seminaariin voi paikan päällä osallistua organisaation harjoitukseen nimetty yhteyshenkilö ja verkon välityksellä tilaisuutta voivat seurata myös muut organisaation harjoitukseen osallistuneet henkilöt. Varaattehan jo nyt päivän kalentereistanne!

Esimakua 23.1. palauteseminaariin alla tai osoitteessa https://dreambroker.com/channel/5z2agqm2/fx6xbpt7

Turvallista loppuvuotta ja tapaamisiin palauteseminaarissa!

- TAISTO18-harjoituksen valmisteluryhmä