Hyppää sisältöön
Valikko

Suomen väkiluku 5 540 669

TAISTO-harjoitus

Julkinen hallinto harjoittelee henkilötietojen tietoturvaloukkausten hallintaa yhteisissä TAISTO-harjoituksissa 2018-2021. Ensimmäinen TAISTO-harjoitus järjestettiin syksyllä 2018 Väestörekisterikeskuksen toteuttamana.

TAISTO-harjoitusten päätavoitteet ovat

  • Kehittää organisaation tietoturvallisuuden hallintaa, johtamista ja viestintää tietoturvaloukkaustilanteissa.
  • Kehittää organisaation henkilötietojen tietoturvaloukkauksissa tarvittavia prosesseja, kuten kykyä arvioida syntynyttä riskiä, tehdä tarvittavat viranomaisilmoitukset ja viestiä tilanteesta.
  • Kehittää organisaation toiminnan jatkuvuuteen ja varautumiseen liittyvää ohjeistusta ja toimintaprosesseja.

Taustatietoa TAISTO-harjoituksesta

TAISTO18-harjoituksen kutsui koolle valtiovarainministeriö kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen toimeksiannosta. Harjoituksen järjestivät yhteistyössä Väestörekisterikeskus, Poliisihallitus, tietosuojavaltuutetun toimisto, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

Valtiovarainministeriön asettamat Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) toteuttivat 2017-2018 yhteisiä digitaalista turvallisuutta edistäviä hankkeita. Hankkeissa tuotettiin koulutusvideoita, järjestettiin työpajatilaisuuksia ja toteutettiin marraskuussa 2018 päättynyt TAISTO18-harjoitus. Näiden avulla on pystytty merkittävästi edistämään Suomen julkisen hallinnon organisaatioiden tietoturva- ja tietosuojaprosesseja, mikä on ollut muun muassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpanon edellytys.

TAISTO18 oli julkisen hallinnon ensimmäinen yhteinen harjoitus.

Väestörekisterikeskus toimeenpanee hankkeena valtiovarainministeriön julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaa (JUDO) vuosina 2019-2021. Osana JUDO-hanketta Väestörekisterikeskus toteuttaa TAISTO-harjoitusmallia hyödyntäen harjoitukset vuosina 2019-2021.

Lisätietoja harjoituksesta

Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, johtava erityisasiantuntija
[email protected]
Puh. 029553 5120

29.11.2018 TAISTO18-mediatilaisuuden materiaalit: