Syntymätietojen ilmoittaminen

Synnytyssairaalat ilmoittavat syntymätiedot väestötietojärjestelmään.  Näin tieto lapsen syntymästä rekisteröityy väestötietojärjestelmään ja sairaala saa tiedon lapselle annetusta henkilötunnuksesta. Näin vauvalle esimerkiksi voidaan heti muodostaa potilaskertomus.

Lapsen syntymää koskevat tiedot luovutetaan tietoja tarvitseville viranomaisille. Tiedon nopea välittyminen esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen  järjestelmiin lyhentää lapsilisäpäätösten käsittelyaikaa.

Lisätietoa syntymien reaaliaikaisesta ilmoittamisesta, [email protected]