Vi satsar på personalens arbetshälsa

Befolkningsregistercentralen sköter om personalens arbetshälsa på många olika sätt. Personalen har tillgång till bland annat heltäckande företagshälsovård.

Ämbetsverket stöder personalens motions- och kulturintressen med motions- och kultursedlar. I ämbetsverkets lokaliteter står en konditions- och motionslokal med mångsidig utrustning gratis till de anställdas förfogande.

Vi skapar god sammanhållning med hjälp av bland annat tillställningar och evenemang av olika slag.

Befolkningsregistercentralens verksamhetslokaler är moderna och rymliga och till de anställdas förfogande står moderna arbetsredskap som stödjer ergonomin.

Ämbetsverket försöker främja en samordning av arbetsliv och fritid, exempelvis genom modellen för flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete, vilket ger en smidig arbetsrytm.

Personalutveckling

I sin personalpolitik vill Befolkningsregistercentralen vara en föredömlig arbetsgivare. Personalen ses som en viktig resurs och personalens kompetens som en avgörande framgångsfaktor.

De anställda erbjuds många olika möjligheter att utveckla sig själva. De uppmuntras också till att utveckla det egna arbetet. Med hjälp av arbetsrotation kan anställda utvidga sitt kunnande.

För nyanställda utarbetas en individuell inskolningsplan, och för dem som lämnar Befolkningsregistercentralen utarbetas en plan för överföring av kunnandet.

Befolkningsregistercentralen arbetshälsa företagshälsovård personalen personalpolitik personalutveckling