Uppgifter som lämnas ut

Uppgifter om personer och/eller byggnader som är väsentliga för användningsändamålet lämnas ut.  I urvalstjänsterna finns det färdiga informationspaket av olika omfattning, som innehåller information om personer eller byggnader.

Basinformationspaket om personer

adressuppgifter

 • namn
 • modersmål: finska/svenska/annat
 • hemkommun
 • stadigvarande adress i Finland

grundläggande uppgifter om personen

 • namn
 • kön
 • modersmål ISO 639-1-språkkod
 • hemkommun
 • stadigvarande adress i Finland
 • stadigvarande adress i utlandet
 • boendestat i utlandet
 • senaste flyttdatum
 • dödsdatum

Basinformationspaket om byggnader

 • uppgifter om byggnaden, inbegripet uppgifter om färdiga byggnader och icke färdiga nybyggen
 • uppgifter om byggnaders belägenhetsadress
 • uppgifter om byggnaders ägare, inbegripet ägarnas kontaktuppgifter
 • uppgifter om lägenheter i byggnaderna, inbegripet uppgifter om kontorslokaler

Närmare information omn byggnads- och lägenhetspaketen har sammanställts på postbeskrivningen Informationsåtervinning av uppgifter om byggnad, lägenhet- och byggprojekt (pdf)