Urvals- och analystjänster

Genom urval kan man få adresser till en önskad målgrupp från befolkningsdatasystemet för direktmarknadsföring och för marknads- och opinionsundersökningar. I en vald målgrupp kan man göra ett urval av önskad storlek antingen genom systematisk sampling eller med tonvikt på olika grupper. Urvalet kan också riktas till kundens eget register. Weed-tjänsten gör det möjligt att få bort överlappande namn och adresser i urvalet och därmed förhindra att samma person eller hushåll får flera postutskick. Adressuppgifterna till målgruppen för urvalet lämnas aldrig ut direkt till kunden utan marknadsföringsmaterialet levereras till mottagarna av en tredje part.

Genom att analysera uppgifterna i företagets kundregister med hjälp av befolkningsdatasystemet kan man få nyttig tilläggsinformation om den egna kundkretsens sammansättning. Analys av respons på en genomförd kampanj är också till nytta för marknadsföringen och planeringen av den. De statistiska uppgifter som analysen resulterar i kan skrivas ut som tabeller, diagram eller på ett kartunderlag.

Följande variabler i befolkningsdatasystemet kan användas som grund för urval och analyser:

 

 Personer:

 Byggnader:

 • namn  • användningsändamål
 • ålder  • uppvärmningssätt och -medel
 • kön  • anslutningar till nätverk
 • modersmål  • bygglov
 • adress  
 • hemkommun  
 • yrke.  


Beställning av tjänsterna

Befolkningsregistercentralens informationstjänster för företag och sammanslutningar beställs direkt av Befolkningsregistercentralens samarbetspartner, vilka också ger offerter på tjänsternas pris. Befolkningsregistercentralen samarbetar med följande företag:

 

Bisnode Marketing AB

 Fonecta AB

Posti AB

 PB 136  PB 202  Valtakatu 49
 00521 HELSINGFORS  00241 HELSINGFORS  53100 LAPPEENRANTA

Timo Suoninen

 Riitta Takko

 Paula Mali

 Tfn 09 7511 9100  GSM 040 767 3832  GSM 040 868 1135
 [email protected]  [email protected]  [email protected]


Om uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. användningen av uppgifterna förutsätter ett uppgiftstillstånd som Befolkningsregistercentralen beviljas användarorganisationen samt användarorganisationen förbinder sig att följa tillståndsvillkoren. Befolkningsregistercentralens samarbetspartner ansvarar för ansökan om uppgiftstillståndet med fullmakt för kundens räkning. Handläggningstiden för ansökan om uppgiftstillstånd är ungefär fem dagar. Efter beslut om beviljande av uppgiftstillstånd utför samarbetspartnern den tekniska leveransen av uppgifterna.

Kunden bör sätta sig in i villkoren för det och säkerställa att lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter om datasekretess och säkerhet vid databehandling iakttas vid behandlingen av uppgifterna från befolkningsdatasystemet.

Befolkningsregistercentralens kontaktpersoner ger råd i principiella frågor om utlämnande av uppgifter och i frågor som gäller datainnehållet i befolkningsdatasystemet.

Frågor och kommentarer kan skickas till adressen [email protected]