Uppgifter som lämnas ut

Personuppgifterna i kundens register uppdateras en gång med aktuella uppgifter från befolkningsdatasystemet.

Vid uppdateringen utlämnas uppgifter som är väsentliga för registrets användningsändamål.

Basinformationspaket vid uppdatering

adressuppgifter

 • namn
 • modersmål: finska/svenska/annat
 • hemkommun
 • stadigvarande adress i Finland

grundläggande uppgifter om personen

 • namn
 • kön
 • modersmål ISO 639-1-språkkod
 • hemkommun
 • stadigvarande adress i Finland
 • stadigvarande adress i utlandet
 • boendestat i utlandet
 • senaste flyttdatum
 • dödsdatum

granskning av uppgifter om dödsfall

exempelvis om man endast vill uppdatera uppgifter om dödsfall i ett forskningsregister

 • namn
 • dödsdatum
 • datum för flytt utomlands