Uppdateringstjänst

Med uppdateringstjänsten uppdateras person-, byggnads- och fastighetsuppgifter i kundens register med uppgifter från befolkningsdatasystemet. Uppdateringarna görs utifrån personbeteckningar eller andra identifikationsuppgifter. Uppdateringstjänsten har karaktären av en engångstjänst och kan utföras efter behov till exempel en gång om året.

Beställning av tjänsten

Ibruktagande av Uppdateringstjänsten förutsätter uppgiftstillstånd som Befolkningsregistercentralen har beviljat organisationen (inom den offentliga förvaltningen) och att organisationen förbinder sig att iaktta villkoren i tillståndet.

Ansökan om uppgiftstillstånd ska göras skriftligt på en blankett och av ansökan ska bland annat framgå vilket ändamål uppgifterna kommer att användas för. Vi rekommenderar att organisationen tar del av tjänsteanvisningarna före ansökan om uppgiftstillstånd. Kundorganisationer kan ansöka om tillstånd för informationstjänster via Befolkningsregistercentralens e-tjänst. Handläggningstiden för ansökan om uppgiftstillstånd är ungefär två veckor.

Uppdateringar för läroinrättningar

Befolkningsregistercentralen har beviljat läroinrättningarna uppgiftstillstånd att uppdatera sina studentregister avseende nuvarande eller före detta studenter. Uppgiftstillståndet gäller tillsvidare. Läroinrättningen behöver inte ansöka separat om uppgiftstillståndet utan kan beställa en uppdatering genom att fylla i och skicka in beställningsblanketten med materialet som ska uppdateras till Befolkningsregistercentralen.

Om uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. En organisation som beviljats uppgiftstillstånd ska sätta sig in i villkoren för det och säkerställa att lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter om datasekretess och säkerhet vid databehandling iakttas vid behandlingen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Uppgifter som tagits från befolkningsdatasystemet får inte överlåtas till tredje part utan specifikt tillstånd från Befolkningsregistercentralen.

Befolkningsregistercentralens experter ger råd i principiella frågor om utlämnande av uppgifter och i frågor som gäller datainnehållet i befolkningsdatasystemet.

Frågor och kommentarer kan skickas till adressen [email protected]
 

Namn Fil Uppdaterad