Underhåll av personuppgifter

I personuppgifterna registreras uppgifter om finländska medborgare som bor i Finland och utomlands samt om utlänningar som stadigvarande eller tillfälligt bor i Finland. Personuppgifter som registreras är bland annat namn och personbeteckning, adress, medborgarskap och modersmål, familjeförhållanden samt uppgifter om födelse och dödsfall.

Personuppgifterna upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna. Dessutom lämnar församlingar, sjukhus, domstolar och Migrationsverket uppgifter elektroniskt till befolkningsdatasystemet.

Registreringen av uppgifter grundar sig på medborgarnas och myndigheternas lagstadgade anmälningar. Dessa används i hela samhällets informationsförsörjning, till exempel av den offentliga förvaltningen, för organisering av val, för beskattning och juridisk förvaltning samt för forskning och statistikföring. Även företag och sammanslutningar får använda uppgifterna i befolkningsdatasystemet.