Tjänster för uppdatering av register

Ändrade namn- och adressuppgifter för personer i företagens kundregister kan uppdateras med hjälp av befolkningsregistersystemet. Likaså kan uppgifter om dödsfall införas. Kundregister kan aktualiseras som en engångsuppdatering eller genom regelbundet återkommande uppdateringar. Vid uppdatering av kundregister tillämpas identifieringsmetoder som säkerställer en tillförlitlig identifiering av den registrerade personen i befolkningsdatasystemet.

Beställning av tjänsterna

Befolkningsregistercentralens informationstjänster för företag och sammanslutningar beställs direkt av Befolkningsregistercentralens samarbetspartner, vilka också ger offerter på tjänsternas pris. Befolkningsregistercentralen samarbetar med följande företag:

 

 Bisnode Marketing AB

 Fonecta AB

Posti AB

 PB 136  PB 202  Valtakatu 49
 00521 HELSINGFORS  00241 HELSINGFORS  53100 LAPPEENRANTA

Timo Suoninen

 Henri Eerola

 Paula Mali

 Tfn 09 7511 9100  GSM 040 767 3832  GSM 040 868 1135
 [email protected]  [email protected]  [email protected]

 


Om uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. användningen av uppgifterna förutsätter ett uppgiftstillstånd som Befolkningsregistercentralen beviljas användarorganisationen samt användarorganisationen förbinder sig att följa tillståndsvillkoren. Befolkningsregistercentralens samarbetspartner ansvarar för ansökan om uppgiftstillståndet med fullmakt för kundens räkning. Handläggningstiden för ansökan om uppgiftstillstånd är ungefär fem dagar. Efter beslut om beviljande av uppgiftstillstånd utför samarbetspartnern den tekniska leveransen av uppgifterna.

Kunden bör sätta sig in i villkoren för det och säkerställa att lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter om datasekretess och säkerhet vid databehandling iakttas vid behandlingen av uppgifterna från befolkningsdatasystemet.

Befolkningsregistercentralens kontaktpersoner ger råd i principiella frågor om utlämnande av uppgifter och i frågor som gäller datainnehållet i befolkningsdatasystemet.

Frågor och kommentarer kan skickas till adressen [email protected]