Hoppa till innehåll
Meny

Finlands invånarantal 5 540 595

Tjänster för medborgare

Befolkningsregistercentralen producerar tjänster för medborgarna utgående från uppgifter i befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen levererar en informationstjänst som gäller befolkningsdatasystemet till myndigheterna och till många företag.

Befolkningsregistercentralen behandlar inte ärenden som gäller en enskild medborgares personuppgifter.

Den lokala magistraten står till medborgarnas tjänst i följande frågor

  • flyttanmälan
  • kontroll av egna uppgifter
  • korrigering eller ändring av personuppgifter
  • förbud mot utgivning av information