Tillfälligt kort

Det tillfälliga kortet används då certifikatkortet för hälsovården inte fungerar eller inte är tillgängligt för den anställde av en annan orsak. På testkortet laddas ett tillfälligt certifikat med online-förbindelse, som innehåller innehavarens uppgifter. Datainnehållet på det tillfälliga certifikat motsvarar datainnehållet i certifikat på kort i produktionsanvändning.