Församlingarna

Församlingarna i den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan anmäler elektroniskt vigslar, barns namn och medlemskapsförändringar till befolkningsdatasystemet.

Församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan anmäler uppgifterna till befolkningsdatasystemet i realtid via ett online-applikationsgränssnitt. Församlingarna i den ortodoxa kyrkan anmäler uppgifterna genom s.k. batchkörningar.

Dessutom kan en församling i den evangelisk-lutherska eller den ortodoxa kyrkan pröva hinder för äktenskap då åtminstone den ena förlovade är församlingsmedlem. Hindersprövningen görs med hjälp av uppgifter från befolkningsdatasystemet.