Testning av certifikat

Befolkningsregistercentralens testtjänst kan användas med samtliga certifikat som utfärdats av Befolkningsregistercentralen. I tjänsten kan du göra en elektronisk signering på prov. Kortläsare och kortläsarprogram (t.ex. mPollux Digisign Client eller motsvarande) skall vara installerade i arbetsstationen innan du testar certifikaten.

Användning av testtjänsten

  • Placera kortet i kortläsaren
  • Öppna testtjänsten: https://vrk.fineid.fi/ 
  • Servern ber dig bekräfta certifikatet som används vid inloggning, välj OK
  • Ge PIN1 och välj OK
  • Du har loggat dig in på testtjänsten

Identifieringskoden på identitetskortet låser sig, om du ger en felaktig PIN-kod fem gånger i följd. Det är i allmänhet organisationens säkerhetsansvarige som har organisationskortens PUK-koder.