Testkort

BRC producerar testkort och testyrkeskort för organisationer. Testkorten är lämpade för testning av olika tekniska egenskaper i samband med ibruktagning av certifikat eller utvecklingsprojekt för system. Testkortet används bland annat för testning av kortläsare, inloggning i olika datasytem samt skapande av elektroniska signaturer.

Personuppgifterna i testkortens certifikat utgår inte från verkliga personuppgifter. Datainnehållet på certifikatet motsvarar datainnehållet i certifikat på kort i produktionsanvändning.