TestCA-certifikatet

Befolkningsregistercentralens, dvs. TESTI-certifikatutfärdarens, certifikat (rotcertifikat, root certificates, CA certificates) kan installeras på denna sida genom att klicka på dem. Certifikaten installeras i webbläsarens förteckning över betrodda huvudcertifikatutfärdare

2018 nya testcertifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin

Certifikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat:
Testrotcertifikat VRK TEST Root CA – G2
Testcertifikat 2018                           VRK TEST CA for Test Purposes – G4
Test tillfälligt certifikat  2018 VRK TEST CA for Temporary Certificates - G2
Test servercertifikat VRK TEST CA for Service Providers
Testyrkescertifikat för social- och hälsovården VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs
Test tillfällig yrkescertifikat för social- och hälsovården VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs
Testservercertifikat för social- och hälsovården VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Service Prov. - G2
Testtidstämpel servercertifikat VRK TEST CA for Time Stamp Services

 

Certifikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat:
Testrotcertifikat VRK TEST Root CA
Testcertifikat (testkort och servrar) 2014 VRK CA for Test Purposes - G2
Testcertifikat (testkort och servrar) 2016 VRK CA for Test Purposes - G3
Testcertifikat (testkort och servrar) VRK CA for Test Purposes
Testyrkescertifikat för hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Healthcare Professionals
Testservicecertifikat för hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Healthcare Service Providers
Testservicecertifikat för sosial- och hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Social Welfare and Health Care Service Providers

 

Installering:

Firefox: Välj ”alla användningsändamål” (kaikki käyttökohteet) för VRK TEST Root CA, VRK CA for Test Purposes - G2 CA, VRK CA for Test Purposes CA, VRK TEST CA for Healthcare Professionals CA och VRK TEST CA for Healthcare Service Providers CA. Godkänn genom att klicka ”OK”.