Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi-tjänsten, som produceras av Befolkningsregistercentralen, samlar tjänster och information om den offentliga förvaltningens tjänster för medborgare och företag på en och samma adress. I tjänsten hittar du till exempel myndigheternas e-tjänster, blanketter och kommunernas serviceutbud. Suomi.fi innehåller Yrityssuomi.fi (FöretagsFinland) som samlar tjänster för företag.

Genom att logga in kan du bl.a. granska dina egna registeruppgifter.I fortsättningen kan du också motta meddelanden från myndigheterna (t.ex. beslut, anvisningar, delgivningar och undersökningsresultat) i din elektroniska, säkra postlåda i Suomi.fi-webbtjänsten i stället för att få allt på papper. I tjänsten kan du också befullmäktiga någon annan att sköta dina ärenden eller be om befullmäktigande för att sköta någon annans ärenden.

Gå till Suomi.fi-portalen