Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi-tjänsten, som produceras av Befolkningsregistercentralen, samlar tjänster och information om den offentliga förvaltningens tjänster för medborgare och företag på en och samma adress. I tjänsten hittar du till exempel myndigheternas e-tjänster, blanketter och kommunernas serviceutbud.

Gå till Suomi.fi-portalen

Suomi.fi förnyas 2017. Den nya webbtjänsten förenar Suomi.fi som är avsedd för medborgare, Yrityssuomi.fi (FöretagsFinland) som samlar tjänster för företag, och Suomi.fi-tjänstens webbplats Arbetsrum för myndigheter.

Den nya tjänsten innehåller mycket nytt. Genom att logga in kan du bl.a. granska dina egna registeruppgifter.

I fortsättningen kan du också motta meddelanden från myndigheterna (t.ex. beslut, anvisningar, delgivningar och undersökningsresultat) i din elektroniska, säkra postlåda i Suomi.fi-webbtjänsten i stället för att få allt på papper. I tjänsten kan du också befullmäktiga någon annan att sköta dina ärenden eller be om befullmäktigande för att sköta någon annans ärenden.

Suomi.fi-webbplatsens nya version fungerar för tillfället som en betaversion på adressen https://beta.suomi.fi.