Suomi.fi och dataskydd

Suomi.fi-tjänsterna är avsedda för medborgarna:

  • Suomi.fi-identifikation
  • Suomi.fi-fullmakter
  • Suomi.fi-nättjänst
  • Suomi.fi-meddelanden.

Läs mer om Suomi.fi-tjänsterna på webbplatsen Suomi.fi. I Suomi.fi-tjänsterna ingår även Suomi.fi-servicedatalagret, Suomi.fi-informationsleden och kundsidorna Suomi.fi-serviceadministration, vilka riktar sig till organisationer. Läs mer om Suomi.fi-tjänsterna på webbplatsen som behandlar Suomi.fi-serviceadministration (på finska).