Suomi.fi-identifikation

Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Den är säker och lätt att använda.

Man kan identifiera sig med bankkoder, certifikatkort och mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikation visas för medborgare då de identifierar sig i den offentliga förvaltningens tjänster. För tillfället använder till exempel FPA och arbets- och näringstjänsterna redan Suomi.fi-identifikation, och innan slutet av 2017 kommer den att vara i bruk i alla ärendetjänster inom den offentliga förvaltningen som kräver stark identifiering.

Med hjälp av Suomi.fi-identifikation kan du enkelt förflytta dig mellan den offentliga förvaltningens olika tjänster med en enda inloggning. Detta betyder att om du till exempel loggar in i arbets- och näringstjänsterna kommer du också åt FPA:s tjänster utan att behöva logga in på nytt. När du loggar ut ur tjänsten lämnar du samtidigt alla webbtjänster inom den offentliga förvaltningen.

För tillfället kan Suomi.fi-identifikation användas för att identifiera finska medborgare. Senare kommer man även att kunna identifiera medborgare från andra EU-länder i tjänsten. Det kommer dessutom att läggas till övriga metoder för stark identifiering i tjänsten.

Anvisningar för organisationer inom den offentliga förvaltningen beträffande ibruktagandet av tjänsten har publicerats på adressen https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-identifikation/?lang=sv