Suomi.fi-fullmakter

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan myndigheterna kontrollera en persons eller ett företags rätt att uträtta ärenden för en annan person eller ett annat företag. I fortsättningen kommer man i tjänsten att kunna skapa en elektronisk fullmakt med hjälp av vilken man kan uträtta begränsade ärenden elektroniskt för en annan person eller ett företag.

Exempel på användningsmöjligheterna för detta är bl.a. en vårdnadshavare som uträttar ärenden för sitt minderåriga barn, och en person som har rätt att teckna ett företags namn som sköter ärenden för företaget hen representerar. Dessa funktioner används redan i vissa myndigheters ärendetjänster, till exempel FPA:s Mina Kanta och i Trafi.

Tjänsten kontrollerar direkt att personen som sköter ärenden har rätt att göra det i de existerande registren eller i det nya Fullmaktsregistret, och meddelar resultatet till ärendetjänsten i realtid.

Anvisningar för organisationer beträffande ibruktagandet av tjänsten har publicerats på adressen https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-fullmakter/?lang=sv