Eventuella störningar i BDSs förfrågningstjänster den 1.9.

Den nya byggnads betyg -information tas i bruk i befolkningsdatasystemet (BDS) under söndagen den 1.9.

Det här ibruktagande förutsätter några databasåtgärder som eventuellt kan förorsaka enstaka störningar eller fördröjningar i online BDS-förfrågningar, dvs. i både VTJkysely-webbappen och förfrågningar via BDS-gränssnittet.

Tid: söndag den 1.9. kl. 8:00 - 14:00.

Vi beklagar om eventuella olägenheter på grund av störningar.