Störningar i uträttande av ärenden åt ett företag i Suomi.fi-fullmakter 2.11.2018 kl. 16.00-21.00 2.11.2018

Det förekommer störningar i uträttandet av ärenden åt ett företag 2.11.2018 kl. 16.00-21.00 på grund av servicearbeten i bakgrundsregistret för Suomi.fi-fullmakter. 

Störningarna hindrar urättandet av ärenden åt ett företag, om rätten att uträtta ärenden grundar sig på en organroll i handelsregistret. Organroller är till exempel verkställande direktör, styrelseordförande, disponent och prokurist.

Uträttandet av ärenden åt ett företag fungerar som normalt under störningarna om det är frågan om en privat näringsidkare eller om rätten att uträtta ärenden grundar sig på en fullmakt som har getts i Suomi.fi-tjänsten. Även uträttandet av ärenden åt en annan person fungerar som normalt.

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet orsakar.